poster

Vášnivý polibek

 • SK název

  Vášnivý bozk

Drama

Česko / Slovensko, 1994, 85 min

Komentáře uživatelů k filmu (11)

 • kikuka
  odpad!

  ..atmosféra filmu sa buduje zásadne plošným svietením a hmlou..(14.5.2007)

 • ScarPoul
  *

  Plytké, nezaujímavé a experimentálne. Lenže experimentálne v tom najhoršom zmysle slova. Nikdy som si necenil filmov, ktoré sa snažili rúcať konvencie a hrali sa na veľké umenie, pretože v tom bol vždy schovaný nejaký silený úmysel, ktorý odoberal filmu jeho možné kvality a robil z neho obrazovú exibíciu. Tak je tomu aj vo Vášnivom bozku. Len s tým rozdielom, že je tu kopec nahoty a Andy Hryc. Film je skôr vtipný, než aby tvoril nejakú atmosféru. Je samoúčelný, pretože asociácie ktoré využíva sú prvoplánové a hlavne je neuveriteľne zle natočený. Všetky tie červeno modré filtre začnú po chvíli liezť na nervy a keby na začiatku všetky postavy zomreli pri útoku divej sviňe alebo nasratého cyklistu, uštedril by nám tvorcovia túto hru na niečo. Veľmi zlý film.(24.4.2013)

 • corona
  *

  Tento film som nepochopila, ani ho nechcem pochopiť. V úvode alebo na konci mal režisér dať nejaký oznam, čo tým chcel povedať, možno sa chcel inšpiroval slovenskými feériami zo 60. a 70. rokov. Na druhej strane takéto obludnosti sa v porevolučných časoch točili dosť často.(10.2.2011)

 • nascendi
  odpad!

  To bola neskutočná hrôza. Pravdepodobne došlo k zmene programu, inak si neviem vysvetliť prečo sa mi niečo tak úbohé a trápne nahralo na videorekordér. Ak by som mal tomuto dielu dať hviezdičku, tak iba z vďačnosti za to, že mi umožnilo poznať dno filmovej tvorby.(31.7.2013)

 • HareS
  ****

  Záverečné titulky, sekcia hudba, čítame: „Nahraté v Dome zvuku SFT Bratislava - Koliba a v štúdiu KEYSTONE“. Zasväteným stačí, čakať na pointu komentáru sa im už neoplatí. Práve im bola v jednom slove prezradená. Vedia, že Keystone bolo jedno z prvých hollywoodskych štúdií založené Mackom Sennettom v roku 1912. Synekdochicky je tým vyjadrené hollywoodsky fingované šťastie. Film Vášnivý bozk sa voči predpísaným šťastným koncom vymedzuje veľmi podvratným sebareflexívnym spôsobom. Je to celovečerný debut režiséra Mira Šindelku, absolventa pražskej FAMU, v dobovej tlači v roku vzniku 1994 uvádzaný ako psychologická dráma. ___ Vášnivý bozk je rozprávaný lineárne, v časovom rozpätí troch dní a dvoch nocí. Odohráva sa v neurčitom čase a priestore (nám je iste jasné, že ide o Banskú Štiavnicu, to je však v tomto prípade indiferentné). Film spadá do módu artovej narácie, pracuje s uvoľnenou kauzalitou, epizodickosťou, motívom náhody, subjektívnym rozprávaním etc. Ide teda o opozíciu voči motivicky sprehľadnenej a časovo striktne vymedzenej klasickej narácii stojacej na deadline. Vášnivý bozk sa so spomínaným prvkom deadlinu sebauvedomelo zahráva. Už samotný ironický názov indikuje stav, k akému vo filme nikdy nedôjde. Nikto nikoho vášnivo nepobozká, nikto s nikým nebude súznieť, možno len zdanlivo. ___ Film si môžeme rozdeliť na tri línie. Aby však bolo jasné, nie sú to kapitoly oddelené titulkom. Rozprávanie plynule prechádza z jednej línie do druhej práve prostredníctvom postavy Hany, ktorá nám je akousi nezaujatou sprievodkyňou týmito „sub-svetmi“. Prvá z nich je manželsko-rodinná, v ktorej chce Hana odísť z dlhoročného manželského vzťahu s Igorom ku svojmu synovi Dušanovi. Nič iné však o Dušanovi nevieme, len to, že je jej syn. Teda neskôr aj to, že je mentálne postihnutý a opatrujú ho Hanini rodičia v bližšie nedefinovanej pastorálnej samote. Druhú líniu môžeme nazvať „mystickou“ alebo "metafyzickou", vyberte si. Celá je situovaná okolo starého pána Schneidera, ktorý pozve Hanu do svojho bytu. Rozprávanie jej venuje čosi málo cez desať minút. Hana pána stretáva v kaviarni, kam si k nej prisadne. Doma jej ukazuje obraz, na ktorom je namaľovaná Ester, akýsi Hanin predobraz. Tretia línia je takisto vzťahová, pribúda k nej však aj mafiánska. Rozvíja vzťah medzi Blankou (Szidi Tobias), pravdepodobne Haninou starou kamarátkou, ktorá si dala skrátiť nos, a taxikárom Lajkom (Roman Luknár), ktorý má nepresne definovaný problém s mafiánom Máriom (Andrej Hryc) a jeho spoločníkmi. ___ Rozprávanie sa odohráva len v prítomnosti, žiadna z postáv sa nikdy ani len slovne neobtrie o svoju minulosť. Nedozvieme sa, aký je vzťah medzi Hanou a Blankou, nič osobné medzi sebou neriešia, náhodne sa stretnú na nočnej kaviarenskej terase a odvtedy je Blanka súčasťou rozprávania. Rovnako sa nedostaneme ani do minulosti problému medzi Lajkom a Máriom. Z diváckej pozície je Mário na znepriatelenej strane jednoducho len preto, že hrá postavu archetypálneho mafiána, ktorá do tejto pozície odjakživa predsa patrí. História Haninho a Igorovho vzťahu je rovnako veľkou neznámou podobne ako neprehovoria o sebe Blanka a Lajko. Film funguje na princípe dômyselnej práce s diváckym poznaním charakterových stereotypov a teda neopiera sa o plnokrvnosť svojbytných postavičiek vlastného fikčného univerza. ___ Hana je tápavá a má problém rozhodnúť sa, čo je pre ňu správne. Rozsah znalostí rozprávania je takmer totožný s rozsahom jej znalostí. Na všetky lokácie sa dostávame s ňou, je naším spojením s onými autonómnymi líniami, spoločne sme vhodení do každého separovaného univerza. Postavy vyskytujúce sa v jednotlivých troch líniách, sa nikdy spoločne nestretnú. Igor sa ani raz neuvidí s Lajkom, Blanka sa síce pokúsi dostať do bytového domu pána Schneidera, ale nepodarí sa jej to. Takisto svet mafiána Mária a jeho kumpánov je izolovaný od toho Haninho, v ktorom je nespokojná v manželstve s Igorom. Okrem Hany je Igor jediné spojivo medzi tromi ústrednými líniami, azda preto, že k nej ešte pociťuje akési zanedbateľné zvyšky lásky. Prvýkrát sa v kaviarni na moment stretne s pánom Schneiderom, neskôr ho Hana zahliadne v podzemnom klube, kam prišiel na masáž. Igor jej vtedy medzi rečou povie, ako dobre urobila, keď nešla do kina, pretože väčšiu vtákovinu už dávno nevidel. Ocitáme sa vo vedome sebazhadzovačných vodách, keďže Igor v kine s najväčšou pravdepodobnosťou sledoval film Vášnivý bozk, na ktorý nás upozorňoval úvodný billboard. K filmu, s ktorým sme práve ako diváci konfrontovaní, vyjadruje stanovisko, že „je to vtákovina“. ___ Film nás pomerne intenzívne upozorňuje na svoju metafikčnú rovinu. Uveďme si ďalší príklad. Pred tým, než sa na obrazovke objavia úvodné titulky, Igor telefonuje s Hanou, pýta sa jej, či chce ísť do kina, pretože spolu dlho nikde neboli. Hana mu odpovie, že nechce, alebo chce, nevie sa rozhodnúť. Nemá však na výber, pretože hneď na to sa zjavuje titulok „Vášnivý bozk“, vecne nás zoznamujúci s názvom práve sledovaného filmu. V diegéze Vášnivého bozku sa však objavuje veľkoplošná reklamná tabuľa s oficiálnym plagátom filmu Vášnivý bozk, na ktorý v Šindelkovom fikčnom svete plánuje Igor zájsť do kina. Hana (Ivana Chýlková) sa doslovne aj prenesene stáva hrdinkou dvoch filmov. Toho, ktorý práve sledujeme a ktorý nám je vydávaný za „fikčnú realitu, v ktorej sa premieta film Vášnivý bozk“ a toho z plagátu, ktorý „nikdy neuvidíme, ale sme naň upozorňovaní.“ Na plagáte sa totiž nachádzajú bozkávajúci sa Jiři Bartoška s Ivanou Chýlkovou, teda herci, ktorí v práve prebiehajúcom filme zastupujú charaktery Hany a Igora. ___ K ich vášnivému bozku v nami sledovanom filme nikdy nedôjde. Takisto bozku Blanky s Lajkom zabránia čelové lampy alebo neskôr, po napadnutí neznámou mladou Dadou, ktorú nám sujet neukáže, prelepený rozbolený nos oboch. Hana s Igorom k sebe neprejavia hlbšiu citovú väzbu, nakoniec s ním do kina nepôjde. Obaja sa síce pobozkajú, nie však vášnivo, ale minimálne z Haninej strany z donútenia. Sarkasticky je ich bozk priblížený do makrodetailu, hneď na to je však tento akt zdanlivého šťastia poprený paralyzérom, ktorý Hana použije na pokryteckom Igorovi za to, že tají neveru. Film nás predbežne svojím názvom nastavil a pripravil na žánrový svet, v ktorom sa potenciálne budeme pohybovať, aby sa mu následne sám postmoderne vzoprel. ___ Záverečné ochromenie Igora sa odohráva pred kinom. Hneď ako ho Hana paralyzérom oslabí, kamera v jednom zábere švenkne na nápis „KINO“ a prostredníctvom prelínačky sa presúvame k Hane a jej synovi. Pred kinosálou k šťastiu nedôjde, zo všetkých zostanú v „našom svete“ zronené trosky. Vďaka použitej dvojexpozícii kina a Haninho radostného ležania v tráve spoločne so synom, je možné tento obraz čítať ako popretie šťastného konca. Všetko blaho a dobro je pre postmodernistu Šindelku ohraničené priestorom zatemnenej kinosály aj s jej falošnou alternatívnou realitou. Existuje len v idealizovaných rozprávkach, k čomu poukazuje aj ornamentálny font písma v záverečnom titulku „Koniec“. Len ona, alternatívna realita šťastia na vidieku s jediným domom v širokom okolí, spoločne s Haniným snom z úvodu, sú znázornené v slnečne hrejivých, ružových a oranžových farbách. Prichádzame tu do kontaktu s dvojitým kódovaním, jednou z charakteristických čŕt postmoderného umenia. To je jedným z prostriedkov, ako rovnakou mierou vyhovieť majoritnému publiku aj poučenej elite. Na oslovenie jednej strany používa tzv. „ľudové“ kódy, užšiu skupinu si naopak podmaňuje kódmi „vysokými“. Výhodou tohto prístupu k svojmu dielu sa stáva jeho univerzálnosť. Vášnivý bozk je teda možné čítať aj ako nutné naplnenie očakávaní istej vrstvy divákov, bažiacej po „krásnych záveroch“.(12.8.2014)

 • Tommassi3
  odpad!

  Drama ženy a matky retardovaného chlapce ( Že by sám režisér ?? ;) ), která vlastně vůbec neví, co chce, což vytváří krásnou paralelu právě s Mirom Šindelkom, hokus pokus pseudorežisérem, který nejspíš také do poslední chvíle netušil, co chce natočit, a tak nám nakonec předkládá nevyrovnaný odpudivý nicneříkající žánrový mix, který se snaží absenci smysluplného příběhu vynahradit přemírou vulgární nahoty a spoustou podivných prvoplánovitých, rušivých a zbytečných vizuálních šidítek, kdy člověk pochybuje už i o zdravé mysli kameramana Jíchy.. Kaščákův veskrze směšný hudební motiv přesně zapadá do skládačky této zhovadilosti, jakých však v porevolučních letech vznikaly tucty. Ve vášnivém polibku vlastně nefunguje vůbec nic, a tak si jen říkám, proč jsem se jen nechal zlákat na herecké obsazení v čele s Jiřím Bartoškou, jehož holá řiť bude zřejmě po čase tím jediným, co si z této filmové tragédie vybavím, a Jozefem Kronerem.. A na závěr ?? Vášnivý polibek z názvu uvidíte až těsně před titulky, těsně před tím, než Chýlková Bartoškovi před kinem "ukáže" svůj elektrický paralizér !! Je třeba něco dodávat ??(8.7.2013)

 • Hopper
  *

  Volovina, pri ktorej som sa donútil vydržať len vďaka absolútne žiadnej alternatíve v nočnej a aj to ma stálo kopec sebazaprenia. Zlátanina, ktorá len dokazuje, že slovenský a český film je v riadnej kríze.(18.7.2004)

 • klúčik
  *

  Film , ktorý sa natáčal v Banskej Štiavnici zapadol do zabudnutia.....15%.(26.11.2010)

 • Mylouch
  *

  Riadný formálny exšperiment so slušným štandardom kámery Mareka Jíchu aj ♫ Kaščákovým vrdzaním. Juraj Bartoška nezostarnul. Čo sa však neodohrá do úvodných titulkov, to nečakajte. 1-2*(7.7.2013)

 • Martin741
  odpad!

  Zas bezducha srajda, ktora sa toci okolo riesenia medziludskych vztahov + nejake klise, najlepsie nevera. 0 %(2.4.2013)

 • Pitryx
  **

  Mi se tento film jeví zajímavý, ale také rozporuplný. Je nabit vášní, erotikou, ale také tragikou. Nemá souvislý děj, je to spíše tápání od zdi ke zdi, stejně jako tápe hlavní hrdinka snímku. Hudební vložky se mi zdály zbytečné, paní Chýlková byla velmi dobrá. Ostatní už tak ne, ani pan Kroner nějak nezaujal, ale na to málo prostoru co měl… ** a půl. 20130723 8340/8754s.Prima Family(24.7.2013)