Nastala chyba při přehrávání videa.
 • mchnk
  *****

  Geniální herectví, které mne dohání k slzám :)(22.1.2012)

 • Marthos
  **

  Komunistický režim degradoval mnoho starších českých literátů na vazaly a předchůdce socialismu a nebohý Tyl mezi tento "elitní" výběr zapadl spíše omylem a úplnou náhodou. Řada jeho divadelních her a dramat postihuje především otázku vlastenectví a oslavu poctivého českého člověka, tedy motivy nepříliš exponované, ale v něčem přece jen zneužitelné. Strakonický dudák má bohužel tu nevýhodu, že se zčásti odehrává v jakési cizí orientální zemi, tedy ve světě mimo realitu průměrného českého diváka. Režisér Karel Steklý byl navíc jedním z těch, kteří jasně definovali veřejný postoj vůči novému politickému zřízení a tak mu nedalo příliš velkou práci znehodnotit původní Tylův text. Barvotisková stylizace vystihuje veškeré kontury socialistického filmového kýče, který je pravidelně umocňován záběry na českou krajinu a naopak kontrastován nepřehledným chaosem exotické říše. Celek je patetický až běda, spousta frází a oddeklamovaných překroucených Tylových vět a nebýt řemeslně kvalitní závěrečné scény s umrlci na šibeničním vrchu, asi by to celé nestálo ani za řeč. Herci jsou teatrální, někteří více, někteří méně, nejlíp mi z toho vychází Rudolf Hrušínský, který Vocílku charakterizoval jako prášilovského prospěcháře, co hraje faleš na obě strany. Těžko očekávat u filmu z padesátých let cokoli jiného, než zideologizovanou představu o poctivém českém truhlíkovi.(2.1.2009)

 • Gimp
  **

  Tohle jsem nenáviděl. Jako všechny filmy, na které jsme koukali v rámci hudební výchovy (+Vlasy).(7.5.2010)

 • ripo
  ***

  Spory o dílo a jeho výklad zakladatele moderního českého divadla J. K. Tyla, našeho nejlidovějšího divadelního klasika, se vedou už drahnou řádku let — a neustaly ani po roce 1945, kdy se mohl zdát poměr soudobého kulturního života k Tylovi jasný. I po roce 1945 jsme ještě byli svědky nejednoho sporu o pojetí Tyla, zejména jeho nejproslulejší dramatické báchorky — „Strakonického dudáka" (k sporům přivedla zejména inscenace Národního divadla). „Buržoasní kritika," píše K. Stekly ve svém úvodu ke scénáři, „nejen nedocenila Tylovo literární dílo a významnou úlohu, kterou sehrála Tylova dramata v přípravě roku 1848, ona naopak podceňovala a zamlčovala v jeho tvorbě vše zdravé, bojovné i revoluční. Prostotu a ryzost citu, jímž jsou naplněny všechny Tylovy lidové postavy... hanlivě označovala jako „neuměleckou sentimentalitu." Teprve naše doba, zejména zásluhou nadšeného propagátora Tylova díla akademika Zdeňka Nejedlého, který postavil Tyla hned vedle Smetany a Němcové, přinesla možnost „očistit" velké Tylovo dílo od zkomolenin, jimiž ho chtěla pokroutit buržoasní kritika a od nánosů měšťáckých inscenací Tylových her v minulosti". Právě „Strakonický dudák" nejvíce doplácel na snahy našich divadelníků, kteří se snažili Tyla vykládat po svém, „zmodernisovat" jej. Režisér Karel Stekly, který je i autorem scénáře tohoto filmu, si nevybral úkol nijak snadný. Šlo o to, aby film podle nejznámější Tylovy hry se vyhnul všem povrchním, i když svůdným efektům, jaké právě tato hra filmaři nabízí, a aby prostě, lidsky srozumitelně tlumočil její jádro. Zdá se, že tomuto úkolu, totiž vyprávět filmem skutečného, nefalšovaného Tyla, nezůstal Steklý dlužen. Filmový přehled 45/1955(30.4.2003)

 • triatlet
  ****

  Tylova předloha ve filmové obalu je výpravná, skvěle ji dopňují písničky i herecký um.(16.12.2012)

 • Josef Mixa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace