Reklama

Reklama

Nejúžasnější díla lidských rukou

(TV seriál)
  • Austrálie World’s Greatest Man Made Wonders
Dokumentární
Austrálie, 2018, 6x50 min

Režie:

Martin Baker

Hrají:

Peter McAllum (vypravěč)

Obsahy(1)

1. Ztracená města: Kdysi mocná, lidnatá a vlivná centra, nyní v ruinách, zpustošená a uvízlá v čase... Přestože nás dělí hlubiny věků, velká zaniklá města nám připomínají, že ta naše civilizace se od těch prastarých zase tolik neliší. Města byla postavena v souladu s tehdejšími možnostmi, jak co nejlépe využít nabízené zdroje. Všechna vytvořila zprvu efektivní sociální strukturu a dosáhla skvělých výsledků v umění a architektuře. I když z nich dnes zbývají jen zříceniny, jsou tato místa výjimečnými příklady nejúžasnějších výtvorů lidského ducha.
2. Nadčasová města: Cesta po místech, kde minulost a současnost žijí ruku v ruce... Města, ve kterých se zastavil čas, historii pouze neuchovávají, ale udržují ji živou. Stírají hranice mezi minulostí a přítomností. Tato unikátní místa zachovávají starobylé tradice, i když zavádějí moderní inovace. Vytvářejí něco nadčasového. Bezprostředně a na vlastní oči v nich můžeme zažít komplexnost dějinných událostí. A získat představu, jak žili v minulosti obyčejní lidé. A co je snad nejdůležitější, tato místa nám připomínají, že kniha historie se nikdy nezavírá.
3. Věhlasné stavby: Jsou rozdílné ve tvaru, velikosti a funkci. Různorodé stavby dokazují, že hlavně čas určuje velkolepost jednotlivých děl... Od úsvitu dějin se člověk snažil postavit více než pouhá přístřeší. Budovy měly vyjadřovat společenské postavení, moc či vznešenost majitele či vládce. Mnohé takové stavby se proslavily po celém světě, protože obstály ve zkoušce časem. Tyto budovy nám vyprávějí o společenském postavení, moci a charakteru měst a lidí. Přestože jsou rozdílné ve tvaru, velikosti a funkci, tyto různorodé stavby dokazují, že na velkolepost neexistuje recept. Jen základní ingredience – vize, odvaha a fantazie. Přesně tak jak to dokazují například Empire State Building, Burj Khalifa nebo budova opery v Sydney.
4. Mosty: Velké mosty nemusejí být jen prostředky k provozu automobilů a vlaků. Mohou se stát i výraznými krajinnými prvky či městskými symboly.... K překračování říček či potoků slouží od nepaměti lávky. Velký most však může také symbolizovat město, kde stojí. Z pouhé infrastruktury se mění v symboly charakterizující lidský důvtip, krásu a vznešenost. Velikost nejvýznamnějších světových mostů lze sice změřit a v penězích ocenit jejich důležitost pro dopravní infrastrukturu, jejich symbolická hodnota pro lidské společenství je však nevyčíslitelná. Ať už stojí ve světových metropolích nebo v zapadlých jihoasijských vesničkách. Tyto časem prověřené stavby jsou úžasnými technickými díly i uměleckými skvosty.
5. Památníky a dominanty: Řada z nejvýznamnějších lidských děl stojí jako působivý symbol. Dominují krajině jako majáky naznačující lidem správný směr... Nejvýznamnější pomníky a pamětihodnosti jsou svědky lidských dějin, které oslavují lidství, a zároveň nás varují, abychom se poučili z minulých chyb a neopakovali je. Připomínají slavná místa a historické mezníky. Přelomové stavební techniky, umělecké provedení, nadčasový odkaz. Nejlepší z těchto zázraků lidských ruku zároveň otvírají dialog mezi naší minulostí, současností a budoucností. Nejvýznamnější světové pamětihodnosti a monumenty totiž poskytují prostor k různým výkladům, diskusím a složitým úvahám, takže přestávají být pouhými stavbami a začínají před našima očima ožívat.
6. Posvátná místa: Obrazová pouť mapující mistrovská díla svědčící o síle lidské víry... Posvátná místa jsou pro mnohé majáky víry. Všechny tyto prastaré stavby jsou propracované do nejmenšího detailu. Některé se dodnes uzavírají do naprosté izolace, po jiných už natahuje chapadla moderní civilizace. Tato místa stále přitahují pozornost nejen věřících lidí toužících po osvícení, ale i obyčejných zvědavců, žasnoucích nad hloubkou víry, která vedla ruce umělců při vytváření těchto mistrovských děl. Naše cesta za poznáním těchto skvostů nás zavede například do egyptské Gízy, nepálského Káthmándú nebo třeba řecké Meteory. V dnešní době posedlé pomíjivou módou a konzumem připomínají posvátná místa potřebu rozjímání a jsou nadčasovými památníky lidské touhy po naplnění vyšších cílů. (Česká televize)

(více)

Galerie (16)

Reklama

Reklama