Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Film je psychologickým příběhem mladé herečky, která po smrti svého despotického otce rekapituluje dosavadní život. Valerie se vrací k zážitkům, které formovaly její charakter a daly směr i pozdější vzpouře proti rodinné buržoazní konvenci. Je štastná a silná v tom, že dala svému životu smysl, že se dokázala vymanit z úzce ohraničeného a do sebe uzavřeného prostoru vlastní rodiny. Ač všichni věděli, jaký její otec byl, na pohřbu o něm mluví jako o jiném člověku. Snímek tedy není jen psychologickou sondou do života jedné dívky, ale stává se odrazem určité společenské vrstvy, studií přetvářky a morálního rozkladu, jež ve svých důsledcích vedou k úpadku celé společnosti. (čenda)

(více)

Reklama

Reklama