Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Barevný umělecký film věnovaný životu a dílu velkého hudebního skladatele Franze Schuberta (1797-1828). Jak ukazuje podtitulek v názvu - „Život ve dvou větách", opírá se film hudebně o Schubertovu slavnou symfonii „Nedokončenou", jež svými dvěma větami symbolizuje krátký život skladatelův. Schubertův úspěch, přichází příliš pozdě, když mladý skladatel umírá zkrušen bídou, trpkým existenčním bojem a zneuznáním. (FILMOVÝ PŘEHLED 37 / 1954) (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

Rakouský barevný film o životě velkého hudebního skladatele nazvaný „Franz Schubert — život ve dvou větách" byl vyroben v atelierech „Wien am Rosenhugel" v sovětském pásmu. — Jako v mnoha jiných případech, byl i Franz Schubert za svého života pronásledován zneuznáním a bídou a zemřel v poměrně mladém věku, když po sobě zanechal pozoruhodné dílo, skládající se převážně z písňové tvorby. Vedle písní, z nichž mnoho zdomácnělo na celém světě, vytvořil též řadu komorních i symfonických skladeb a je právem považován za jednoho z největších nástupců Beethovenových. — Molová tónina jeho života i většiny jeho skladeb, nesených v romantickém duchu, sloužila jako podklad ke scénáři tohoto filmu. Autoři se snažili sice podtrhnout lidový charakter jeho hudby i oblibu, již si Schubertovo dílo mezi lidem získalo, jejich snaha však nevyzněla příliš úspěšně pro mělkost a nepřesvědčivost převážné většiny scén i celého filmu. Také jednotlivé postavy jsou velmi chudé v kresbě charakteru i začlenění do děje, který ostatně nedával příliš možností k uměleckému zvládnutí této látky. Režie i kamera nesou stopy požadavků úspornosti, jež jsou v přímém rozporu s požadavky uměleckými. Filmový přehled 37/1954 ()

Reklama

Reklama