Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Severné Francúzsko XVIII. storočie. Do mestečka St. Malo za kňazom Benoitom, ktorý bol kedysi misionárom u Mayov, prichádza z Guatemaly istý MacDougall a dožaduje sa, aby mu preložil mayský zvitok, v ktorom sa hovorí o Chráme Zlatého kondora s nesmiernymi pokladmi. Kňaz Benoit súhlasí iba za predpokladu, že so sebou vezme aj Jeana-Paula, syna predchádzajúceho majiteľa panstva St. Malo, ktorého mal so ženou z prostého ľudu. Ten je momentálne v postavení nevoľníka a musí znášať všetky zlomyseľnosti od svojho strýka, ktorý sa po smrti jeho otca stal markízom... (clinton)

(více)

Reklama

Reklama