Reklama

Reklama

Dějiny plátěného filmu

  • angličtina History of Shrouded Screen
Krátkometrážní / Experimentální
Česko, 2021, 6 min

Obsahy(1)

Kapitola z cyklu experimentálních snímků If I Ever Lose My Eyes sleduje představitele Hnutí plátěného filmu. Ladislav Valeš chápe filmové médium jako Turínské plátno, které otiskuje nejen povrch, ale i to, co nás přesahuje. Stejně tak autorka cyklu otiskuje Valešovu tvář a postavu do černobílé krajiny kolem Klapého. Křivky mostu a náhrobních kamenů představují architektonické tvarosloví lidské mysli, v níž se prolíná realita a fikce, vědomí a podvědomí. (MFDF Ji.hlava)

(více)

Reklama

Reklama