Reklama

Reklama

Slobodní

  • angličtina Free (festivalový název)
Trailer

Obsahy(1)

Dokumentárny film o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Napriek tomu po prepustení pokračovali vo svojej činnosti. Zakladali „krúžky", malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Šírili režimom zakázanú literatúru, vydávali samizdaty, organizovali podpisové akcie, púte a zhromaždenia. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. O ich čine sa dozvedel celý svet.  Netrvalo dlho a ich hnutie sa aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností. (Itafilm)

(více)

Videa (1)

Trailer

Recenze (8)

janesX 

všechny recenze uživatele

Veľmi vzácne sa stáva, že ma svojou kvalitou poteší dokumentárny film, pochádzajúci zo Slovenska. Tento ma skutočne potešil: má viac ako dvadsaťpäť minút, je obsahovo a informatívne výživný. Aby som nezabudol, špeciálne musím pochváliť hudbu, lebo tá je fakt na vysokej úrovni a ani si nepamätám, kedy bola v posledných rokoch hudba v slovenskom filme vôbec, tak dobrá. 72,5%. ()

Biopler 

všechny recenze uživatele

Dokument, ktorý je dôkazom, že ani 14 rokov vo väzení nezničí ducha, ktorý je neobmedzený a Jukl s Krčmérym sú toho jasným a krásnym dôkazom. Ich nezlomnosť po návrate z väzenia, kedy videli ako komunizmus zničil duchovenstvo, je to najviac zapamätateľné pre mňa. Veľmi mi imponuje, že dielo dôkladne vykreslilo podhubie pre neskoršiu činnosť Jukla s Krčmérym, mierim na osudové stretnutie s Tomislavom Kolakovičom. O ňom som nevedel a na veľkej ploche sa jeho osobnosti dostalo patričnej významnosti. V tom snímka chytí za srdce, ako aj napriek hrôzam vojny či neskôr komunizmu sme ako ľudstvo prepojení... ako človek človeka dokáže nadchnúť hoci reč môže byť prekážkou. Snímka je zaujímavá aj v tom, že poodhalí bežne nedostupné zábery na Bratislavu tých čias, zo súdnych procesov, na výlety tandemu či na Sviečkovú manifestáciu. Je to dôstojný pomník jednej epoche našej histórie, ktorá vonkoncom nebola ružová k jednotlivcom, ale scelila ľudí k nenásilnému odporu. ()

Reklama

Hedka 

všechny recenze uživatele

Ďakujem, milí tvorcovia dokumentu! Urobili ste veľmi dôležitú a záslužnú prácu! Som rada, že všetky moje informácie z mladosti o činnosti "tajnej cirkvi" na Slovensku dostali ucelenejšiu a reálnejšiu podobu a rozšírili môj obzor o.i. aj o autentické výpovede a zábery hlavných protagonistov. Veľmi dobre načasovaná TV premiéra a dôstojné pripomenutie si týchto dôležitých historických udalostí práve 17. novembra. Záverečná reč odsúdeného Silvestra Krčméryho, ktorú predniesol pred vyšším vojenským súdom v Trenčíne v roku 1954 by mala byť súčasťou učebných osnov! "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych." (úryvok) ()

blondboss 

všechny recenze uživatele

Faktograficky presný a obsažný, avšak dramaturgicky chladný dokument o slobode, ktorá je úzko spätá s udalosťami Nežnej revolúcie a aktivitami pred ňou. Krčméry a Jukl boli nedocenenými osobnosťami svojej doby a ukážkou perzekucií bývalého režimu. Škoda len, že to bolo natočené dosť nezáživne a bez nejakého výraznejšieho presahu. 60 % ()

Flego 

všechny recenze uživatele

Kvalitný dokument o nezlomnosti viery v lepšiu spoločnosť. Významný pohľad na našu neslávnu minulosť. ()

Galerie (20)

Reklama

Reklama