poster

Hai yuan chi hao

 • Hong Kong

  海員七號

 • Hong Kong

  Hoi wan chat ho

 • anglický

  Seaman No. 7

 • anglický

  Wang Yu's 7 Magnificent Fights

Akční

Hong Kong, 1973

Režie:

Lo Wei

Zajímavosti k filmu (1)

 • - Akční režii měl na starost Han Ying-Chieh. (Epistemolog)