Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Každý žije, jak umí, ale zemřít musí. Druhý film je z převážné části adaptací historické hry Jindřich VI. (3. díl), kterou William Shakespeare napsal pravděpodobně v roce 1591. Zatímco první film se zabýval ztrátou anglických území ve Francii, politickými machinacemi vedoucími k válce růží a královou neschopností potlačit hašteření šlechty, druhý film popisuje pád kdysi spořádaného národa do chaosu a barbarství, kdy se rody rozpadají a morální zásady se přizpůsobují touze po pomstě a moci. Po zavraždění vévody z Glostru skupinou kolem zrádného Somerseta se o korunu hlásí Richard Plantagenet, vévoda z Yorku, podporovaný mocným Warwickem. Cesta k dlouhé a krvavé občanské válce je otevřená. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama