Reklama

Reklama

Reportaž s linii ogňa

  • Sovětský svaz Репортаж с линии огня (více)
Válečný
Sovětský svaz, 1984, 75 min

Obsahy(1)

Pocta slavným i bezejmenným dokumentaristům a kameramanům 2. světové války od režiséra, jenž sám během Velké vlastenecké natáčel válečné zpravodajství. Když poslali přímo z přednáškových sálů VGIK studenta s kamerou na frontu, v prvním boji se málem sesypal, postupně se z něj ale stal korespondent, který neohroženě točil v první linii bez ohledu na vlastní bezpečí. Měl představu, že ze svého materiálu po válce sestříhá dokument o jednotlivých hrdinech na jejich cestě k vítězství. Ale ti, jež postupně zachycoval na filmový materiál, umírají. Na sklonku války už žijí jen dva, s nimiž by mohl natočit i setkání doma s rodinou, ale smrt si vybírá svou daň i v Berlíně, kdy už každý očekává konec bojů. (chamonix)

(více)

Reklama

Reklama