Reklama

Reklama

CE.ZA.AR 2022

(pořad)
všechny plakáty
Publicistický
Slovensko, 2022, 90 min

Obsahy(1)

Slovenská komora architektov vyhlásila 21. ročník Ceny Slovenskej komory architektov (SKA) za architektúru CE.ZA.AR 2022. Tradícia ocenenia CE ZA AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. I to je dôkazom, že naša architektonická scéna je živá a aktívna. Cieľom ocenenia CE.ZA.AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti... Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v 6 typologicky rozdielnych kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Fenomény architektúry, Interiér, Exteriér. (RTVS)

(více)

Reklama

Reklama