Nastala chyba při přehrávání videa.
 • ripo

  „Film ,Pan profesor Hannibal' chce v několika výrazných tazích charakterisovat Maďarsko let 1930. Byla to doba, kdy horthyovský fašismus dusil už v zárodku každou samostatnější myšlenku, kdy fašistická demagogie sváděla masy a nutila je ke zlu, kdy tma nevědomosti byla horši než cokoli jiného. To bohužel necharakterisovalo jen maďarskou skutečnost. Tato nákaza zrodila Oradour a Lidice, Dachau a Osvětim, i všechny válečné rány, které se ještě dnes velmi těžce hojí. Během deseti let, která uplynula od osvobození, snažili se tvůrci maďarského filmu zničit tuto zhoubnou ideologii a zamezit jejímu znovuzrození. Musíme přiznat, že tento boj přes dosažené úspěchy neměl vždycky jen kladné výsledky. Vždyť před několika měsíci ožily ve skutečnosti přízraky, které obklopovaly pana profesora Hannibala. S mnohonásobnou naléhavostí tedy dnes cítíme výstražná slova tohoto filmu: Lidé, nezapomínejte! Maďarští tvůrčí pracovníci si vzali tuto výstrahu k srdci a mám dojem, že vám mohu jejich jménem slíbit, že na všech příštích karlovarských festivalech budeme promítat takové filmy, které usiluji o trvalé přátelství mezi národy a které přispívají k prohloubaní šlechetných vztahů mezi lidmi." Z projevu vedoucího maďarské delegace lstvána Kondora před uvedením filmu "Pan profesor Hannibal" na X. MFF v Karlových Varech. Dvojnásobný laureát Kossuthovy ceny Zoltán Fábri patří k nejvýznamnějším maďarským filmovým režisérům. Z jeho filmů byly u nás promítány v r. 1954 „Bouře", v r. 1955 „Pro 14 životů" a v r. 1956 „Kolotoč". Filmový přehled 34/1957(12.10.2007)

 • Exkvizitor
  ****

  Přiznám se, že kdybych nechodil na seminář maďarského filmu, o tomto snímku bych zřejmě v životě neslyšel (španělské vesnice jsem znal lépe než maďarskou kinematografii) - což by byla věčná škoda. Jedná se totiž ve své vlasti o klasiku nejklasikovatější, která v našich končinách inspirovala řadu tvůrců, nejvýrazněji evidentně autory Vyššího principu. I hrdinou Pana profesora Hannibala je učitel latiny, který se musí postavit fašistické zvůli. Další podrobnosti i zpracování obou filmů se liší. Pan profesor Hannibal je ovlivněn hlavně italským neorealismem a na rozdíl od Vyššího principu obsahuje i určité odlehčující komediální prvky (byť jde o tragédii takřka antických rozměrů). Jak píšou občas na IMDb: "A must see."(6.11.2006)

 • sihaja
  ****

  Profesor Nyúl Béla napíše studii o Hannibalovi, která vzbudí pozornost politickým podtextem, který v ní jeho kolegové čtou, ačkoliv tam nebyl autorem zamýšlen. Ze zprvu nepříliš významné studie se stane politická kauza, která se dostane až do poslanecké sněmovny. Profesor Nyúl se za svou práci staví, patrně mu nejprve nedochází, o co v celé kauze jeho protivníkům jde. Nakonec je ale donucen odvolat a i přesto je obyvateli města lynčován. Film svým apelem na morálku a jednoznačností stanoviska připomíná český film ze své doby, Vyšší princip.(21.3.2012)

 • Hwaelos
  ***

  V kontextu doby se jedná o velmi odvážné poselství o principech totality. Jeho problém ale tkví v neslučitelnosti komediálních prvků zápletky s tragickým zobrazením morálního pádu hlavního hrdiny. Stejně tak sama komika dnes působí už dost vyčpěle. Snad má také Exkvizitor pravdu o spřízněnosti s neorealismem, což je období, které mě estetickou působivostí úplně míjí. Přesto všechno je absurdně inscenovaný konec filmu sliným zážitkem, který výsledný dojem ze sledování výrazně pozvedá.(29.7.2012)

 • Eruntano
  ****

  Film se celou dobu odehrává ve více méně nadsazené, humorné rovině, v níž všechny peripetie chudáka pana profesora vyznívají jako milé absurdity. O to víc zarazí závěr, který je zcela nemilosrdný a dokonale bezútěšný. Film hodně trefně vykresluje obraz toho, na jakou otrockou šlejšku se zcvrkává lidské myšlení, když je zasažené davovou ideologickou horečkou, v tomto případě nacionalistickou. Kromě úžasně manipulovatelné masy jsou ale nelítostně vykreslené i jednotlivé postavy (výborně obsazené a zahrané!), které se mění z roztomilých figurek ve strachem zlomené oportunistické korouhvičky. Historicky cenný film, navíc gurmánsky natočený.(6.1.2012)