Reklama

Reklama

Tajemství života Boženy Němcové

(TV film)
všechny plakáty
Dokumentární / Životopisný
Česko, 2022, 57 min

Režie:

Ivan Bareš

Hrají:

Petra Bučková, Karla Štaubertová, Jiří Dvořák (vypravěč), Petra Bučková (vypravěč), Zuzana Burešová (vypravěč), Robin Pařík (vypravěč)

Obsahy(1)

Byla či nebyla rodově spřízněna se šlechtickým rodem Zaháňských? Otázka rozděluje literární badatele už desítky let. Tvůrci spolu s forenzními genetiky přinášejí jasnou odpověď... Česká spisovatelka Božena Němcová poutá pozornost už více než sto let, stala se ikonou, múzou české avantgardy, v některých kruzích až kultem. Její život a působení postupně obestřela řada romantizujících představ a mýtů. Otázky a dohady se už desítky let týkají rovněž jejího původu. Pátrání v písemných pramenech odpovědi spíše zamlžují a jasný závěr nepřinášejí ani rozdílné interpretace spisovatelčiných textů. Předmětem diskusí literárních historiků a badatelů se stala také teorie, podle níž spisovatelka ve skutečnosti nebyla dcerou Terezie a Johana Panklových. To byl závěr některých badatelů, které jejich pátrání po skutečném původu Němcové dovedla od pradleny a panského kočího k evropskému šlechtickému rodu Zaháňských, u nichž rodiče malé Barunky sloužili. Jiní historikové a badatelé tyto hypotézy od samého počátku naopak zpochybňovali a vyvraceli jako nepodložené. Rozhodli jsme se proto pokusit přinést definitivní odpověď za pomoci vědeckých metod. Vzhledem k tomu, že se díky genetickým expertízám již dříve podařilo ověřit pravost pramene spisovatelčiných vlasů, byl k dispozici srovnávací genetický vzorek DNA. Díky spolupráci s experty pražského Kriminalistického ústavu a trpělivému pátrání tvůrců Zdeňka Lence a Ivana Bareše tak po dlouhých letech přinášíme konečnou odpověď na otázku, zda Božena Němcová byla či nebyla příbuzensky spřízněna s významným šlechtickým rodem Zaháňských. Dokument zkoumá indicie, především však zachycuje složité a zároveň poutavé pátrání celého týmu a expertů Kriminalistického ústavu. (Česká televize)

(více)

Recenze (6)

oiuoiu 

všechny recenze uživatele

Dokument, který mne bavil. A to hrané vsuvky v dokumentech nenávidím... Bez ohledu na závěrečná zjištění, bylo to normálně napínavé a pro mne určitě i bohaté na informace. ()

Ziral 

všechny recenze uživatele

Již předem před shlédnutím tohoto rádoby dokumentu bylo jasné, že nelze přiznat B.N. částečný šlechtický původ. Znamenalo by to značné problémy na řešení vzniklé situace a různá vypořádání s žijícími potomky rodů ! Přesto že se snaží dokument považovat vše konečně za vyřešené, stále není vysvětleno z jakého důvodu měla Barunka, jako obyčejné dítě kočího od šlechty tolik nezdůvodněných privilegií. Myslím, že hlavní protagonisté ve snaze získat potřebné materiály by měli působit solidním dojmem a ne jako kašpárci v krátkých lahotách na výletě. Rovněž připomínka, že dokument vznikl díky poplatků za TV je směšná, kam se ztrácejí ty miliardy takto získané ? Prostě vzniklo dílko, pro zavření huby pochybovačům. No a specialisté řemeslníci, odkud je vyhrabali, když tito nedokáží rozletovat dózu bez použití plamene ??? ()

Reklama

topi 

všechny recenze uživatele

Když forenzní specialisté zkoumali srdce šlechtičny z rodu Zaháňských, které bylo po dlouhá léta uloženo v alkoholovém roztoku a zapečetěno ve stříbrné nádobě, aby porovnali DNA s uchovanými vlasy Boženy Němcové, ani jsem nedýchal. Bohužel alkohol znemožnil rozpoznat genetický vzorek a tento pokus selhal. Z dalšího pokusu je však jasné, že Němcová s rodem Zaháňských neměla nic společného. ()

knihovna 

všechny recenze uživatele

Při sledování tohoto "veledůležitého" dokumentu jsem si vzpomněl na poznámku pana Svěráka ze semináře ke hře posel z Liptákova. Říká tam asi toto: "Můj předřečník kolega Vondruška vás ve svém dosti obsáhlém referátu informoval o tom, že jsme se do Liptákova dopravili auty a že jsme cestou brali benzín." No tady mám podobný pocit.  Jinak tu posedlost tím, že naše nejpřeceňovanější spisovatelka nepochází z pytle kočího Pankla a lůna jeho ženy, ale že musí být nutně z "lepšího" rodu mě nepřestává udivovat. ()

Mlle 

všechny recenze uživatele

„Záhada“ osudu Boženy Němcové leží především v zapomnění, s nímž většina badatelů i laiků k jejímu životu přistupuje. Zapomínají, že Božena Němcová prožívala svá trápení i radosti na počátku demokratizace – v době stále až do morku kostí prosáklé tím, co bychom dnes nazvali „hoaxy“. „Šlechtický původ“ a jiné zvláštnosti se v rodinách těšily velké oblibě. Zejména v chudých rodinách se tradovaly jako rodinné stříbro. Po dlouhá staletí nemohli lidé zastávat pozice odpovídající jejich schopnostem, ty byly přirozeně rezervované pro šlechtu. Společenské třídy nebyly, navzdory marxistickým mýtům, které přetrvávají v našem vnímání až dodnes, zdaleka tak neprostupné – šlechticem se mohl stát i neurozený sedlák. Na takovou ambici ale většinou chyběl čas i vůle. Moudrost, hrdost a schopnost učit se byly proto zažity a vnímány jako striktně aristokratické dovednosti. A tak musel být každý chytrý čeledín logicky potomkem někoho významného. Talenty, ale i zvláštnosti se vysvětlovaly jiným původem. Snad každá rodina měla nějakého zajímavého strýčka, šlechtice nebo i krále, po němž děti, které se vymykaly, zdědily tu či onu vlastnost. V přecházejících staletích bylo množství levobočků šlechticů úctyhodné, genetické koření šlechtických rodů tak skutečně proniklo do mnoha chalupnických rodin. Božena Němcová vyrůstala v době historismu, kdy lidé pociťovali obzvlášť velké sepětí se svým kulturním dědictvím, nic takového dnes v běžném prožívání nenalézáme, minulost je dnes vnímána převážně negativně. Tehdy to bylo jinak. Na základě zbožných přání vymýšleli lidé přečetné legendy svým rodinám a jak dobře víme, tak také celým národům. Původ bylo cosi nesmírně důležitého a zcela zásadního pro definici člověka i skupiny. Právě v této éře fantazií vyrůstala a tvořila i Božena Němcová. Její odlišná a extravagantní povaha vysloveně sváděla k hypotézám vysvětlujícím její jinakost. Stačí několik nepozorností matrikáře nebo školního zapisovatele a „záhada“ je na světě. Chyby v záznamech ovšem nebyly výjimkou, tím spíš když šlo o nemanželské dítě, tedy dítě, které se narodilo před svatbou teprve později sezdaným rodičům. V takovém případě se záznamy pořizovaly dodatečně, často s větší odstupem, na přesnost se v nich tolik nehledělo (v méně rozvinutých oblastech na světě najdeme i dnes jedince, kteří tvrdí, že se narodili „v roce velké bouřky“ a podobně). Současníky by nejspíš překvapilo, jak velké procento dětí pocházelo právě z těchto svazků. Talentovaná Božena Němcová měla neortodoxní, často nepřátelskou, asociální až narcistní povahu, bylo s ní těžké vyjít, byla také ale obdařena mnohými přednostmi. Není divu, že ona i ostatní hledali důvod, proč tomu tak je. Přitom taková povaha sama stačí na brzké odcizení mezi dítětem a matkou, nezapomínáme-li, že se Němcová narodila v době, kdy se láskou k dětem myslelo něco jiného než dnes (kult dítěte je dominantou posledních desetiletí 20. a prvních desetiletí 21. století, ačkoli má svou histrocikou obdobu v některých tribálních a kočovných společnostech). Na prvním místě stála tehdy snaha o materiální zajištění dítěte vzhledem k jeho schopnostem. Nebylo neobvyké, když byly nadané a prokazatelně inteligentní děti i z úplně chudých rodin, zejména jednalo-li se o prvorozené, posílány do škol, a rozvoji jejich talentů se věnovala obzvláštní péče. Do josefínských reforem studovaly takto disponované děti většinou v jezuitských seminářích, po josefinských reformách bylo vzdělání určené i talentovaným dívkám. Ani péče rodičů o tyto aspekty života Barbory proto nutně nenaznačují nic nestandardního. Na život Boženy Němcové dnes zkrátka hledíme prizmatem a zkušenostmi naší, současné epochy. Zapomínáme, že to není dnes, kdy Barbora roste a střetává se svým budoucím životem. Dokument přináší odpověď na zásadní otázku a genetickým rozborem jednou provždy vyvrací domněnku, že je Božena Němcová příbuznou kněžny Zaháňské. Dokument je dobře vystavený a odehrává se takřka v real-time modu. ()

Galerie (20)

Reklama

Reklama