• Véča
    ***

    Film, jehož děj se odehrává koncem 19. století v Rumunsku a zobrazuje konflitkní prostředí chudnoucí šlechty a zbohatlíků utlačujících chudé rolníky. Děj je rozdělen na tři různě dlouhé části chronologicky seřazené za sebou. Ty zachycují postup Tanase Scatiu při bohatnutí a získávání majetku zadlužených šlechticů. Oddělení tří částí je příliš násilné a úplně roztrhá plynulou dějovou lini, která najednou přeskočí nejprve o rok a pak o dalších pět lát dále, a působí značně rušivě v celém filmu. Především druhá část je naprosto zbytečná, jakoby nebyla součástí filmu. Většinu filmu táhne herecky představitel Tanase, ústřední postavy. Ostatní skoro všichni kladní působí bezvýrazně a jakoby kromě bojara Dinu Murguleta ve filmu hráli jen tak do počtu. Dvě postavy z první části Saša a Mattei si docela bez vysvětlení kamsi zmizeli v dalších dvou částích, přestože v té první se jednalo hlavně o nich dvou, takže jejich přítomnost působí celkem zbytečně. Díky tomu, že film prochází delším časovým obdobím je zde krásně rozpracován vývoj postav v závislosti na jejich životních vzestupech či pádech.(17.11.2007)