poster

Can ku da ci sha

 • Hong Kong

  Qing gong da ci sha

 • Hong Kong

  清宮大刺殺

 • Hong Kong

  Ching goon dai chi sat

 • anglický

  Flying Guillotine 2

 • anglický

  Flying Guillotine, Part II

 • USA

  Palace Carnage

Akční

Hong Kong, 1978, 89 min

V bazaru (1)

Přidané Jazyky Titulky Kč/EUR Pozn. Kšeft Uživatel
06.12.2008 CS sháňka DVD kuchtik323