Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Během Napoleonova vítězně postupujícího tažení skrz Německo je pevnost Kolberg izolována od ustupujících pruských jednotek. Občané Kolbergu odmítnou kapitulovat a zorganizují odpor proti francouzské armádě, která okamžitě začne na město útočit... (Véča)

Recenze (15)

Exkvizitor 

všechny recenze uživatele

Kde je hranice mezi hrdinstvím a fanatismem? - Je třeba souhlasit s fragre-ovým komentářem, že propagandističnost díla je vždy nutné zkoumat nejenom v textu díla samého, ale i ve vztahu ke kontextu, v němž je dílo uváděno. Je nepochybné, že ta hrstka diváků, která film viděla v době premiéry (film šel do distribuce v době, kdy podstatné procento německých kin bylo srovnáno se zemí nebo bylo z jiných důvodů nepoužitelné k původnímu účelu) chápala poselství filmu v aktuálních souvislostech. Film jako takový je ovšem skutečně spíše soft propaganda s několika povinnými nacisticko-ideologickými klišé (krev a půda, vůdcovský princip, utrpením ke slávě, zbabělý intelektuál vs. hrdinní vojáci, počestní konzervativní měšťané s árijskými rysy jako pilíře společnosti atd.). Snímek se dokonce do značné míry drží historických reálií - samozřejmě s několika úpravami a vylepšeními (město přestalo být ve skutečnosti obléháno nikoli proto, že to Francouzi vzdali, ale protože kapitulovalo celé Prusko; Ferdinand von Schill nenašel hrdinnou smrt při obléháni Kolbergu, ale až o dva roky později apod.). Nejdražší německý film nacistické éry s obrovským množstvím komparsistů jinak připomene některé sovětské filmy odehrávající se v dobách napoleonských válek - např. Bondarčukovy opusy Waterloo a Vojna a mír. ()

sportovec 

všechny recenze uživatele

V porovnání s produkcí Spojených národů - to je ten adekvátní výchozí srovnávací základ - je to dílo pompézní do plakátovitosti, ukřičenosti a povrchnosti. Jiráskovská kinematografie československého období vítězí nejen humanistickou tendencí a vlastenectvím, ale i hlubší uměleckou propracovaností a nesrovnatelně větší niterností. A to jak zelenkovská, tak vávrovská. I budovatelská kinematografie hraného filmu stojí vesměs výše. ()

Reklama

NinadeL 

všechny recenze uživatele

Vzhledem k tomu, že to byl 4. barevných film plavé Kristiny Söderbaum za války, což byla polovina tehdejší barevné produkce, lze o ní hovořit s jistotou jako o královně Agfacoloru. Její rezavá konkurentka Marika Rökk natočila, podobně jako Hans Albers, jen po dvou barevných filmech. A co nám z toho vyplývá? V první řadě to, že je to primárně něco extra a v druhé pak příjemné překvapení, že je to skutečně příjemný divácký blockbuster. ()

Sarkastic 

všechny recenze uživatele

Už začátek filmu naznačí, že nepůjde primárně o historické válečné drama, nýbrž o (ne) podprahovou propagandu volající po semknutí a statečnosti německého národa. Přitom bitva samotná nebyla vůbec špatně natočená, kostýmy jsou také zdařilé, ale ten apel jde až moc dobře cítit a o trapně směšné scény zde také není nouze. Zvláště hlavní představitelka je aktérkou většiny z nich, podobně jako v jiném Harlanově snímku Zlaté město. Celkově pouze 2*, přitom k průměru moc nechybělo. ()

Galerie (7)

Zajímavosti (10)

  • Ve skutečnosti pevnost nepadla pouze díky uzavření Tylžského míru. (Véča)
  • Premiéra se konala 30. ledna 1945 zároveň v Berlíně i ve Spojenci obléhaném francouzském přístavu La Rochelle, který Němci stále drželi, ač byla jinak Francie již osvobozena. Kopii filmu do města shodili z německého letadla na padáku. (ČSFD)
  • Goebbels doufal, že tento jeho oblíbený filmový projekt vyvolá mezi prostými Němci vlnu odporu proti kapitulaci. To se ale nestalo: když měl film premiéru, byla většina kin kvůli spojeneckému bombardování uzavřena. (raininface)

Reklama

Reklama