Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Umělecký film o budování polského znárodněného průmyslu v prvých dnech po osvobození Sovětskou armádou. Z trosek továren a s lidmi, zdeptanými nacistickou okupací, budovalo nové Polsko svůj průmysl. Šmelináři a teroristické bandy, podporované třídním nepřítelem doma i v zahraničí, byli další těžkou překážkou. Ale díky vedení polské dělnické strany a poctivým dělníkům byly všechny překážky s úspěchem zdolány. Z trosek vyrůstají nejen nové továrny, ale rodí se i noví lidé, zbavení otroctví, v kterém je udržoval kapitalismus. Film byl promítán na VII. MFF v Karlových Varech a Janu Ciecierskému byla za hluboce prožitou postavu dělníka Plewy udělena cena za herecký výkon.(FILMOVÝ PŘEHLED 47 / 1952) (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

Po řadě filmů s okupační thematikou vytvořili polští filmoví umělci v tomto díle prvý film, věnovaný začátkům obrozeného polského státu. Velmi pečlivě, někdy až dokumentárně, nás seznamují s prvými kroky polského znárodněného průmyslu, budovaného doslova holýma rukama polských dělníků. Budování průmyslu bylo nerozlučně spojeno s převýchovou lidí, které poznamenal kapitalismus svou otrokářskou výchovou. Autoři filmu se soustředili především na růst lidí. Na postavě dělníka Plewy, kterému znárodněný průmysl otevřel nevídané perspektivy, ukázali hluboký přerod poctivých, ale ušlápnutých dělníků v hrdé a šťastné lidi. Základem filmu byl román. Na škodu filmu nedovedli se autoři vyrovnat s jeho epickou roztříštěností a vnesli do děje příliš mnoho episod, které nemohli již dořešit. Film „Prvé dny" nemá význam jen jako historie „prvých dnů" polského průmyslu; úkol filmu, jak jej označil ve svém projevu na VII. MFF Tadeuzs Karpowski, „vzbuzovat v pracujících masách lásku k práci, lásku k vlasti, mobilisovat je k bdělosti proti úkladům třídních nepřátel a učit je nekompromisnímu boji s nimi" je právě dnes velmi aktuální. Filmový přehled 47/1952 ()

Reklama

Reklama