Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Film o velkém hrdinovi polského lidu, generálu Świerczewském, zachycuje poslední chvíle jeho života, kdy byl na cestě k pohraničním hvozdům, zasažen zákeřnou kulkou najatých vrahů. V těchto tragických okamžicích se vynořují vzpomínky na jeho život, na jeho hrdinný boj o uskutečnění vítězné myšlenky socialismu. Episoda z jeho mládí, vnímavě pozorujícího revoluční kvas v roce 1905, episoda z válečných let 1914, jeho odhodlání dobojovat po boku ruských soudruhů vítěznou Říjnovou revoluci, i jeho pozdější boj proti fašismu ve Španělsku až do přepadeni Polska nacistickou armádou jsou obsahem první časti filmu.

Generál Swierczewski II. díl k části: Varšavská epopej zachycuje rozmezí let 1943 až 1947. Po rozhodující porážce fašistů u Stalingradu bylo generálu Swierczewskému svěřeno vybudování polské armády. S ní dobýval vítězství, zúčastnil se velkých bojů za osvobození Polska a zničení nepřítele, se svými vojáky pomáhal i při výstavbě osvobozené vlasti. Agenti imperialismu v něm viděli velkého nepřítele a proto najali vrahy. V okamžiku kdy je nová továrna pojmenována jeho jménem, generál Swierczewski umírá, zasažen zákeřnou ranou. (Filmový přehled)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

I. díl - Nový film režisérky Wandy Jakubowské, autorky proslaveného díla Oswětim, pojednává o životě a boji generála Świerczewského, národního hrdiny polského lidu, který před osmi lety zahynul zákeřnou fašistickou kulkou u Baligrodu. Postava legendárního bojovníka za socialismus byla již několik let zdrojem inspirace pro literáty, malíře a sochaře.— Świerczewski, to je bouřlivé období, boj nového socialistického světa proti starému světu kapitalismu, odsouzenému k zániku. Tento bojovník byl všude, kde napětí a střetnutí sil bylo největší. Jeho mladé ideje se formovaly v revolučním roce 1905, byl bojovníkem Října, hrdinou Španělska, bojoval na frontě Velké vlastenecké války SSSR, vítězil nad Nisou a byl spolubudovatelem Lidového Polska. — Na tomto základě budovala Wanda Jakubowska svůj scénář, ve kterém obrazy revolučního boje ostře kontrastují s obrazy buržoasního světa, jeho pánů, intrik, zrady a podlosti. Společné zájmy polských a ruských dělníků na jedné straně a společné zájmy polských a ruských fabrikantů na straně druhé, boj mezi pokrokem a reakcí na celém světě — takový je motiv, který důsledně prochází celým filmem. Karol Walter-Świerczewski pracoval všude v zájmu polské dělnické třídy, spojené se zájmy mezinárodního proletariátu. Živý obraz a živé slovo na plátně přesvědčivě ukazuji tuto hlubokou pravdu. II. díl ... Druhá epocha zachycuje život i boj Karola Waltera-Świerczewského v letech Velké vlastenecké války, v letech obnovy Polska, až do jeho smrti. I v těchto scénách jej vidíme jako rozhodného bojovníka proti fašismu, jako vynikajícího organisátora a vojevůdce, který si dovede získat důvěru svých vojáků právě tak jako lásku obyvatelstva osvobozené vlasti, kam se po dlouhých letech vrací. — Generál Swierczewski není však jen hrdinou polského lidu. Jeho vynikající vojenské schopnosti dovedli ocenit i soudruzi ze Sovětského svazu a patři mu i dík náš. Vždyť v roce 1945 překročil se svou armádou hranice Československa, aby pomáhal při osvobození naší vlasti. — Nejsou to však jen vynikající vojevůdcovské vlastnosti, které mu získaly lásku lidu. Je to především jeho pomoc při výstavbě vlasti a zejména hlavního města Polska, Varšavy. Často sám se svými vojáky, s motykou a lopatou v ruce, pomáhá odklízet trosky a dávat tak příklad všem budovatelům. — Z tohoto materiálu vytvořila Wanda Jakubowska mohutné dílo, fresku, která je v této části značně sevřenější, než v první epose. Práce na tomto díle byla dosud největším počinem v historii polského filmu. Filmový přehled 8/1955 ()

Reklama

Reklama