Reklama

Reklama

Łódź Ghetto

všechny plakáty

Obsahy(1)

Poľské mesto Lodž bolo pod nacistickou okupáciou takmer po celú dobu druhej svetovej vojny. Segregácia židovského obyvateľstva do get a následné hrôzy okupácie sú naživo zaznamenané prostredníctvom týždenníkov a fotografií. Rozprávanie je prevzaté takmer výhradne z časopisov a denníkov tých, ktorí žili a zomreli počas okupácie. Autentický náhľad na hrozné časy poskytne rozmanitá skupina rozprávačov a pamätníkov tragických udalostí. (nessbeal)

(více)

Reklama

Reklama