Reklama

Reklama

Po Hitlerově převzetí moci se v Berlíně utvoří skupina odporu, jejíž členové pocházejí z velmi odlišných tříd a sociálních vrstev: Vedle právníka a ekonoma Arvida Harnacka sem patří důstojník Harro Schulze-Boysen, spisovatel Adam Kuckhoff, komunista a redaktor komunistických novin "Rudý prapor" John Sieg a dělník Kurt "Papa" Schulze. Poslední jmenovaný naučí mladého soustružníka, jak být radiotelegrafistou skupiny. Tak společně shromažďují informace a předávají je Francii, Velké Británii, Belgii, USA a Sovětskému svazu. (Nisa Film Festival)

(více)

Reklama

Reklama