Reklama

Reklama

Pěstování polních travin

  • Sovětský svaz Semenovodstvo
všechny plakáty
? %
Dokumentární / Krátkometrážní
Sovětský svaz, 1950, 32 min

Obsahy(1)

Sovětský krátký film o tom, jak si kolchozníci opatřují semena vytrvalých trav. Snímek, jak poutavým obrazem, tak zevrubným kometářem, nás poučuje o způsobech setí semene vytrvalých trav, o jejich ošetřování, sklizni, výmlatu jakož i o jejich škůdcích. Je to jeden z dalších příkladů vysoké sovětské agrotechniky, jejíž zkušenosti jsou pro nás velmi cenným a vítaným poučením. Film byl natočen pro ministerstvo zemědělství SSSR. * Filmový přehled 3/1952 (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

Rozvoj semenářství je prvním předpokladem rychlého růstu hektarových výnosů. Kolchozníci, kteří dobře ovládají agrotechniku vytrvalých trav, docilují 7-8 metrických centů semen z jednoho hektaru. Tím nejenže kryjí svou vlastní potřebu, ale mají kromě toho i vysoké příjmy z prodeje semen státu, napomáhajíce dalšímu rozkvětu jeho zemědělství. Neboť boj za rychlejší zavedení travopolních osevních postupů je bojem za vysokou úrodu všech zemědělských kultur. Je to cesta k vytvoření pevné krmné základny pro rozvoj chovu dobytka, cesta nového vzestupu kolchozní výroby, cesta, jíž i my se musíme ubírat. Dobrovolný přechod JZD k travopolním osevním postupům umožní, na podkladě využitých velikých výsledků sovětské mičurinské agrobiologie, regeneraci našich půd a rozšíření jetelotravních směsí a zavádění pícninářských osevních postupů, spojených s rekultivací luk a pastvin, rozšíří podstatně také krmnou základnu našeho zemědělství, čímž bude splněn jeden z jeho nejpřednějších úkolů. - Film je dobrou instrukční pomůckou pro pěstitele našich JZD. Filmový přehled 3/1952 ()

Reklama

Reklama