Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Maďarské budovatelské drama z prostředí lokomotivky. - Sándor a Ezster Lugosiovi pracují v továrně na lokomotivy. Oba jsou členy komunistické strany, ale zatím co Ezster najde správnou cestu, její muž nechápe, že jen ve spolupráci s kolektivem dosáhne větších a lepších výkonů. Když je Ezster jako vzorná pracovnice poslána na školení, dojde mezi oběma manžely k roztržce. Ezster se vráti po školení do továrny jako kontrolor ministerstva průmyslu. V té době si již Sándor uvědomil své chyby a správnost manželčiny cesty. Pomohl odhalit záškodníky, kteří se vetřeli do podniku a svou prací přispěl ke splnění kolektivního závazku továrny k 70. narozeninám J.V.Stalina. (FILMOVÝ PŘEHLED 9 / 1952) (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

V Maďarsku, právě tak jako v ostatních zemích lidových demokracií, přistoupili po druhé světové válce k obnově a znovuvýstavbě země. Maďarsko bylo před touto válkou zemí převážně zemědělskou, proto bylo nutno budovat zejména průmysl. Do této budovatelské etapy nás právě zavádí film „Čest a sláva". Děj filmu se odehrává v továrně na lokomotivy a líčí nám nejdůležitější problémy současné doby, jak se projevovaly nejen v závodě, ale i u jednotlivců, protože převratné změny, které Maďarsko právě prodělávalo (děj se odehrává v r. 1949), měnily od základu život všeho lidu a projevovaly se i v soukromí. Na závodě je to zejména socialistické soutěžení jako jeden z prostředků zvyšování produktivity práce a zlepšovatelské hnutí. Tyto problémy jsou nosnou konstrukcí celého filmu. Dalším problémem, který musili v Maďarsku řešit, rovněž tak jako v jiných zemích lidových demokracií byl boj proti skrytým škůdcům a sabotérům, snažících se zabrzdit, po případě znemožnit rozkvět a budovatelskou práci mladé republiky. V boji proti těmto živlům stojí nová, pokroková generace lidí, opírající se o zkušenosti ze Sovětského svazu, jak jsme tomu svědky ve filmu, kde je zachycena návštěva úderníka a zlepšovatele Bykova a její význam pro další práci v závodě. Ve filmu je představitelkou těchto lidí Ezster Lugosiová, která se nespokojí skutečností, že je jednou z nejlepších pracovnic továrny, ale odchází na další školení, aby mohla zvládnout vyšší úkoly, kterými ji pověřuje vedení podniku a komunistická strana. Je také převážně její zásluhou, že její manžel Sándor Lugosi nachází opět správnou cestu a poměr ke kolektivu a práci. Film správně zachycuje jeden z úseků budování socialismu v Maďarsku. Filmový přehled 9/1952 ()

Reklama

Reklama