Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Krátký český film o práci pionýrů a jejich výchově. Na příběhu pionýra Jirky z malé moravské vesnice Žírové, kterého pionýrská organisace zbavuje jeho chyb neodpovědnosli a lajdáctví se ukazuje důležitá a plodná práce pionýrských organisací. Film zajímavou polohranou formou zaujme každého diváka a seznámí ho s důležitým úsekem pionýrské práce. (Filmový přehled)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

S výchovou nového člověka je zapotřebí začít především u dětí. Nenakažení kapitalistickou výchovou jako dospělí, mají možnost vyrůst daleko dříve v nové lidi se socialistickou morálkou. Ale i děti je třeba neustále vést a vychovávat, zbavovat je včerejších návyků, ať je pochytily kdekoliv. Podle sovětského vzoru byly u nás založeny pionýrské organisace, které se tímto úkolem zabývají. Tisíce příkladů ze skutečnosti ukazují, že pionýrské organisace plní tento svůj úkol dobře. Autoři filmu „Pionýr Jirka" si vzali za úkol seznámit široké publikum s touto prací pionýru. Zvolili si k tomu jeden z konkrétních příkladů, chlapce lajdáka, kterému pionýrská organisace napraví hlavu, aby na něm dokumentovali důležitost pionýrské práce. Zvolili k tomu zajímavou a vtipnou polohranou formu a vytvořili tak svěží film, který dovede diváky přesvědčit, že v pionýrech nám roste mládež opravdu nová. Filmový přehled 34/1952 ()

Reklama

Reklama