poster

Na prahu života

 • Sovětský svaz

  Navstrechu zhizni

 • Sovětský svaz

  Navstreču žizni

 • Sovětský svaz

  Навстречу жизни

 • anglický

  The Encounter of a Lifetime

Rodinný

Sovětský svaz, 1952, 84 min

Komentáře uživatelů k filmu (1)

 • ripo

  Výchově mladých pracovních kádrů se v Sovětském svazu věnuje velká pozornost. O tom, s jakou láskou a nadšením se mladí sovětští občané připravují na své budoucí povolání soustružníků, vypráví tento film. Jsou v něm dva hlavní hrdinové: Marusja Rodnikovová a Paša Syšev. Jací jsou to lidé? Marusja je energická dívka, čilá, do práce jako ďas; je však trochu „ztřeštěná". Její charakter se plně odráží na její práci v učilišti pracovních záloh: dovede pracovat rychle, dokáže všechny předhonit, dokáže napodobit jednoho ze stachanovců pokud jde o rychlost práce, ale dělá zmetky. Hledí jen na rychlost, méně už na přesnost a kvalitu práce. Vlastně je to honička za rychlostí, co ona provádí, bez ohledu na pořádek na pracovišti a jiné důležité věci. To, že všichni její spolužáci přecházejí do závodu a ona musí ještě zůstat v učilišti, jí dá těžkou ránu. Začne přemýšlet o svých dosavadních pracovních methodách a najde nakonec správnou cestu, která se dá vyjádřit slovy: je nutno pracovat rychle, ale též přesně a kvalitně, rychlost bez kvality nemá cenu. V nalezení správné cesty jí hodně pomohl Paša Syčev. Ti dva se mají rádi. Paša Syčev je vlastně dokonalou protivou Marusji. Na všecko jde s rozvahou. Všecko si dobře uváží. Tyto dvě postavy vládnou celému filmu. Ostatní se spíše ztrácejí do pozadí, více vyniká jen starší mistr Vasilij Nikanorovič, dobrácký otec všech žáků učiliště, ale též přísný učitel. Marusjina a Pašova vzájemná střetnutí jsou též tím hlavním, čeho by si měl na filmu bedlivě všimnout každý divák. Neboť Marusjiných chyb se u nás také mnohý dopouští. Třebaže po této stránce přináší film „Na prahu života" velké poučení i dospělým divákům, je nesporné, že nejvíce dává mládeži, že především mladí lidé se z něho mají učit a hledat v něm své vzory. Pomůže jistě jak žákům, tak učitelům a mistrům státních pracovních záloh. Naši mladí lidé, kteří se učí ve střediscích SPZ, najdou ve filmu nejenom to poučení, o kterém jsme již psali, ale film jim dává také příklad opravdového vlastenectví, vyjádřeného obětavým pracovním úsilím na výstavbě komunismu. Dává jim příklad, jak se učit, jak se zbavovat chyb, aby se člověk mohl úspěšně zařadit do fronty bojovníku za šťastnější život, za mír. Filmový přehled 43/1952(16.1.2008)