Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Poľský kriminálny film nakrútený v roku 1967 Aleksanderom Ścibor-Rilskim sa odohráva na konci druhej svetovej vojny. Krátko pred príchodom poľských vojakov, partizáni strážia budovu gestapa v obci. Okrem iného sa v nej nachádza aj dôležitá kartotéka konfidentov. Tá je čoskoro ukradnutá a človeka, ktorý ju strážil, zavraždia. Keďže je jasné, že vrah neopustil budovu, poručík Lothar po ňom začne pátrať...
Vo svojej poslednej filmovej úlohe sa v snímke objavil Zbigniew Cybulski, ktorý tragicky zomrel vo Vroclave pred dokončením filmu. Počas realizácie postprodukcie nadaboval Cybulskeho Tadeusz Lomnicki. (bjjoba)

(více)

Reklama

Reklama