poster

Pavel loutkář

  • Východní Německo

    Pole Poppenspäler

Drama / Rodinný / Romantický

Východní Německo, 1954, 92 min

Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Autor novely „Pavel loutkář" Theodor Storm (1817—1888) náleží k nejoblíbenějším německým klasikům druhé poloviny minulého století. Ještě dnes vycházejí jeho díla v tisícových nákladech a mnohá z nich byla zfilmována. I když se s jeho názory nelze ztotožňovat — je v nich totiž mnoho romantického světobolu a zpátečnických názorů proti rozvoji průmyslu, přesto možno v jeho díle, vedle dokonalé vypravěčské formy, nalézt i věrný obraz tehdejších společenských poměrů, které líčí kriticky. Jeho novela Pavel loutkář (Pole Poppenspäler — Storm psal v dolnoněmeckém dialektu) vznikla v letech 1873—74 na základě smlouvy s jedním časopisem pro mládež. Věnoval této novele obzvláště velkou pozornost, chtěl literaturu pro mládež vymanit z její neuměleckosti. Podařilo se mu to. „Pavel loutkář" je jedním z nejhezčích dílek německé literatury určených dětem. — Námět filmu, ačkoli zobrazuje německé poměry, je i nám velmi blízký. Šosácké maloměsto pronásledovalo stejně ukrutně i naše lidové loutkáře, i u nás platila falešná morálka měšťácké cti a nadité tobolky. I loutkový repertoár Tendlerův je obdobný repertoáru našich obrozeneckých loutkářů, jen postava Kašpárka svou výtvarnou stylisací se poněkud liší. Film sám je natočen se snahou vyhnout se stormovské sentimentalitě. Autorům filmu se skutečně podařilo tomuto nebezpečí vyhnout a dát filmu kritičtější pohled na společnost. Ale v touze zbavit se stormovské sentimentality ochudili autoři film k jeho škodě o typickou stormovskou atmosféru. Ve filmu hrají role mladých lidí Pavla a Elišky západoněmečtí herci H. Beiová z Mnichova a H. Hopner z Hamburku. Filmový přehled 19/1955(12.8.2009)