poster

Kníže Václav

Drama / Historický

Československo, 1942

 • honajz
  ***

  Hodnotím samozřejmě jen to dochované torzo, ty zlomky scén, jež se nacházejí jak v některých Čáslavského Hledání ztraceného času, tak s více scénami na Horizon Go. Vypadá to na svou dobu ale zajímavě, výprava asi patřila k těm dražším, kostýmy jsou také vyvedené, jen se dá z pocitu a gest některých scén soudit, že se tam schylovalo k těžkému patetičnu (třeba když Václav seče klasy a pak si teatrálně otře zpocené čelo).(25.3.2018)

 • Marthos

  Mohl a měl to být jeden z nejrozsáhlejších filmových projektů v historii protektorátní kinematografie, nakonec z něj nezůstalo víc, než pár fotografií, novinových článků a několik minut nesestříhaných němých záběrů. Dnes již stěží zpochybnitelný fakt, a sice že celou tu prokazatelně kolaborantskou epopej dokázal producent Miloš Havel zastavit pomocí fiktivních nesnází ještě behem války, by měl být pádným argumentem pro nový, emocemi a subjektivními spekulacemi nezatížený pohled na postavení českých tvůrců v době nacistické okupace. A tak skutečně jediné, co lze z tohoto skromného filmového torza i přes chybějící kontext jasně identifikovat, je Čápova otevřená adorace kultu krásy mužského těla. ( -Ponrepo 15/11/13- )(15.11.2013)

 • NinadeL
  ***

  Zač hodnocení? Za dochované scény uvedené a komentované Karlem Čáslavským v Hledání ztraceného času. Osobně oceňuju dvakrát, pro ten absurdní protektorátní mechanizmus a pro lokace u Horažďovic, kde se v té době natáčelo vůbec poprvé, ale kromě Velkého případu a Kladiva na čarodějnice se to město oblíbeným mezi filmaři nikdy nestalo. Letos každopádně "slavíme" 70 let od nenatočení tohoto filmu a pořád nepřišlo na to, aby se zrealizovala moderní verze.(12.1.2012)

 • - Flmové materiály: K-N 280,4 m, DNO-A, K-A. (NFA.cz)

 • - Jednalo se o jediný film z protektorátního období, který měl být natočen z přímého popudu okupantů a který měl podat svatováclavskou legendu podle německého výkladu, v němž byl kníže Václav vyobrazen jako vazal z Německa. Práce na filmu byly započaty v roce 1942, dokonce došlo ke stanovení obsazení, avšak filmování bylo vědomě protahováno, a tak došlo jen ke zkušebnímu natáčení, převážně v exteriérech. Dochovány byly němé záběry zralého obilí, modlicího se muž, spoutaných lidí vedených jezdci na koních, práce v opukovém lomu, těžby zlata, lovení říčních škeblí, muže sekajícího obilí srpem a knížete Václava (Karel Höger) ve vinici. Pro „materiálové nedostatky“ snímek nebyl nikdy dokončen a ve výrobně se ho podařilo po dvou letech zlikvidovat. Na scénáři k filmu se podílel kromě F. Čápa a B. Birnbaumové také herec Z. Štěpánek. (Karlos80)

 • - Dochovaly se pouze němé exteriérové záběry z nedokončeného filmu, započatého v roce 1942. Jediný film z protektorátního období, který měl být natočen z přímého popudu okupantů a který měl podat svatováclavskou legendu podle německého výkladu (kníže Václav jako vazal Německa). Přípravy k natáčení byly vědomě protahovány, a přestože bylo již stanoveno obsazení, došlo jen ke zkušebnímu natáčení, vesměs v exteriérech. Pro "materiální nedostatky" se výrobně podařilo po dvou letech celý projekt tiše zlikvidovat. (NFA.cz)