poster

Kníže Václav

Drama / Historický

Československo, 1942

Zajímavosti k filmu (3)

  • - Dochovaly se pouze němé exteriérové záběry z nedokončeného filmu, započatého v roce 1942. Jediný film z protektorátního období, který měl být natočen z přímého popudu okupantů a který měl podat svatováclavskou legendu podle německého výkladu (kníže Václav jako vazal Německa). Přípravy k natáčení byly vědomě protahovány, a přestože bylo již stanoveno obsazení, došlo jen ke zkušebnímu natáčení, vesměs v exteriérech. Pro "materiální nedostatky" se výrobně podařilo po dvou letech celý projekt tiše zlikvidovat. (NFA.cz)

  • - Flmové materiály: K-N 280,4 m, DNO-A, K-A. (NFA.cz)

  • - Jednalo se o jediný film z protektorátního období, který měl být natočen z přímého popudu okupantů a který měl podat svatováclavskou legendu podle německého výkladu, v němž byl kníže Václav vyobrazen jako vazal z Německa. Práce na filmu byly započaty v roce 1942, dokonce došlo ke stanovení obsazení, avšak filmování bylo vědomě protahováno, a tak došlo jen ke zkušebnímu natáčení, převážně v exteriérech. Dochovány byly němé záběry zralého obilí, modlicího se muž, spoutaných lidí vedených jezdci na koních, práce v opukovém lomu, těžby zlata, lovení říčních škeblí, muže sekajícího obilí srpem a knížete Václava (Karel Höger) ve vinici. Pro „materiálové nedostatky“ snímek nebyl nikdy dokončen a ve výrobně se ho podařilo po dvou letech zlikvidovat. Na scénáři k filmu se podílel kromě F. Čápa a B. Birnbaumové také herec Z. Štěpánek. (Karlos80)