Reklama

Reklama

Do Agresticu se zatoulá horský lev, ale Nancy má mnohem závažnější problémy, jež jsou spjaty s dostupností marihuany. Musí také vyřešit dilema, jak čelit konkurenci. Silas se stěhuje k Megan, což mu ovšem způsobí jisté problémy, a Celia s Isabel spolu začnou vést válku. (HBO Max)

Reklama

Reklama