• sator

  jednotlivé díly této minisérie jsou bez konkrétních názvů. Jsou označeny 1-3. Zde jsou stopáže: 1díl - 60 min, 2díl - 60min a 3.díl 75min(25.6.2012)

 • sportovec
  ***

  První - a nejlepší - díl trilogie dnes zapomenuté přední prvorepublikové a poúnorové české spisovatelky a komunistické intelektuálky Marie Pujmanové je jakýmsi feministickým pandánem k neblaze proslulému BOTOSTROJI někdejšího zahořklého zaměstnance baťovského impéria Turka Svatopluka. Silně tedenční podání sklonku prvorepublikové reality, jehož kritické ostří se vyžívá na známé prostějovské textilní firmě ROLNÝ (v románu Kazmar), si zachovává oproti zbylým dvěma dílům trilogie poměrně věcný přístup a ve filmové podobě nabízí také přiměřený - ne nejhorší - zážitek. Píšu-li na tomto fóru poměrně často o potřebě uvádět různá díla na "dévédéčkách", v tomto případě naopak zdůrazňuji, že by šlo o evidentní mrhání materiálem.(27.3.2008)

 • snaked

  "V televizním filmu podle prvního a části druhého dílu trilogie Marie Pujmanové, Lidé na křižovatce (v režii Antonína Dvořáka), si Höger zahrál jednu ze záporných postav, dr. Häuslera. Jeho postava byla popsána takto: „Dr. Häussler je bohatý, velmi bohatý. Proto si může „koupit“ o mnoho mladší Růženu Urbanovou (Eva Trejtnarová), jejímž jediným kapitálem je mládí a krása a motivek k uzavření „koupě“ – snaha vyšplhat se do „lepší společnosti“. (DVOŘÁK, Ivan. Lidé na křižovatce. Čs. televize 7, 1971, č. 20, s. 5. )“ Jako Häusslerův protiklad fungoval právník Gomza (Otakar Brousek), který bojoval za věci všude tam, kde jsou ohroženy, zatímco Häussler se neohlížel na žádné morální zábrany a šplhal na žebříčku měšťácké společnosti. Během lipského procesu s komunisty obviněnými z požáru Říšského sněmu se navíc projevil jako důvěrník nacistických špiček a fízl. (Tamtéž)"(17.2.2014)

 • - Adaptace románové trilogie Marie Pujmanové Lidé na křižovatce (1937), Hra s ohněm (1948), Život proti smrti (1952). Za každý z románů byla Pujmanová oceněna Státní cenou za literaturu. (NinadeL)