Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Píše se rok 1598, je krátce po bitvě u Noryang, rozhodujícím střetnutí kombinované námořní flotily vládnoucí císařské dynastie Čoson a čínské vládnoucí dynastie Ming proti invazivnímu námořnímu vojsku císařského Japonska. To utrpělo devastující porážku a po vylodění hledající záchranu v útrobách korejského Pusanu, přístavního města, ležícího při okraji Východočínského moře. Vně městských hradeb se zdecimované jednotky japonského námořnictva rozhodují pro poslední bitvu, kterou hodlají svést s vítězným námořním admirálem Sun-shin Yi (Myung-min Kim). Geniálním stratégem a chrabrým válečníkem čosonského království s přízviskem nesmrtelný, kterým ho jeho vojenští podřízení, po vítězných taženích během několikaletého konfliktu mezi korejskou říší Čoson a japonským císařstvím, s oblibou nazývají. Admirálův značný vliv, pramenící z jeho vojenské převahy, narůstá i mezi obyčejným lidem, oslavujícím ho jako svého zachránce. To je živnou půdou všem pokryteckým vládním činitelům, obávajících se o vlastní moc a bohatství. Paranoidní král Sŏnjo (Cheol-ho Choi), obávající se o svůj trůn, vsazuje admirála pod těžkým několikanásobným obvinění velezrady do žaláře, kde jej hodlá ponechat do jeho smrti vyhladověním. To se ale neprokazuje jako nejúčinnější řešení státního konfliktu a Sun-shin se po následném propuštění stává trnem v oku ustupujícím japonským jednotkám, které, ač pod závazkem mírového pochodu bez dalšího krveprolití, v doprovodu svých pomstychtivých vojenských jednotek drancuje takřka až nezůstává byť jediný z nich. Tuto potupu mu hrdí japonští generálové odmítají prominout a ve čtvrtém pokusu o dobytí korejské říše povolávají zůstávající námořní jednotky k rozhodující bitvě, která má rozhodnout nejenom o životě říše Čoson, ale také o životě samotného doposud jedinkrát neporaženého námořního admirála Sun-shin. (Conspi)

(více)

Galerie (8)

Reklama

Reklama