• Houdini

    Oscar 1 nominace: Námět(10.6.2004)

  • Docflash

    Felix Yusupov (1887-1967) a jeho manželka princezna Irina Alexandrovna neteř cara Mikuláše úspěšně žalovali MGM prostřednictvím anglických soudů pro narušení soukromí a hanobení v souvislosti s filmem Rasputin a carevna. Údajná urážka na cti nebylo, že Felix spáchal vraždu, ale že postava založená na Irině, tzv. "Princess Natasha" je ve filmu zobrazena jak svede chlípného Rasputina. V roce 1934, Yusupovovým byly uděleny 25.000 liber škody, obrovské množství v té době, což bylo přisuzovano úspěšným argumentům jejich právního zástupce Sira Patricka Hastingse. Upozornění, které se nyní promítá na konci každého amerického filmu, "Předcházející film byl fikce, jejich podobnost se žijícími osobami atd.," se nejprve objevil v důsledku právního precedensu právě v případě Yusupov . Yusupov také žaloval Columbia Broadcasting System v New Yorku u soudu v roce 1965 pro televizní vysílání hry založené na Rasputinové atentátu. Tvrzení bylo, že některé události byly beletrizované, a Felixova obchodní práva v příběhu byla zneužita. Podle nekrologu advokáta CBS, CBS nakonec vyhrálo případ . Yusupov publikoval své memoáry kde popsal smrt Grigorije Rasputina, Rasputinovo dcera Maria zažalovala Yusupova a dalšího Romanovce v exilu vnuka Alexandra II. velkovévodu Dmitri Pavloviče u soudu v Paříži za škodu ve výši $ 800,000. Odsoudila oba muže jako vrahy a řekla ,že každý slušný člověk by byl znechucený divokostí zabíjení Rasputina. Mariina tvrzení byla zamítnuta. Francouzský soud rozhodl, že nemá pravomoc nad politickými vraždami, které se konaly v Rusku.(20.3.2013)

  • - Po počátečním uvedení v roce 1932 byl film předmětem soudního řízení, které vydal princ Feliks Yusupov, který se skutečně podílel na vraždě skutečného Rasputina. Ačkoli jména ve filmu byla změněna, Yusupovov podal žalobu na urážku na cti v důsledku scény, která naznačovala, že jeho manželka byla Rasputinem znásilněna. Násilná scéna byla z pozdějších verzí vystřihnuta, což způsobilo postavu Rasputina poněkud nepochopitelnou. V první polovině filmu totiž princezna Nataša Rasputina podporuje a ve druhé polovině, kde zaúřadoval střih, se ho nevysvětlitelně bojí. (Epistemolog)

  • - Modelem postavy princezny Natashy ve filmu byla princezna Irina Romanoff Youssoupoff. Princezna podala žalobu na Thalberga a společnost MGM a tvrdila, že došlo k narušení soukromí a urážky na cti, když byla vykreslena jako milenka a později oběť znásilnění Grigorije Rasputina. Princezna nakonec vysoudila 127 373 amerických dolarů u anglického soudu a mimosoudní dohodu v New Yorku s MGM, kdy údajně inkasovala 1 milion dolarů. V důsledku úspěchu žaloby princezny na MGM v souvislosti s tímto filmem začala hollywoodská studia vkládat prohlášení „Tento film je beletristickým dílem a jakákoli podobnost s žijícími nebo mrtvými osobami je čistě náhodná“ v titulcích prakticky do každého filmu. (Epistemolog)

  • - Jde o jediný film, ve kterém se všichni tři sourozenci John Barrymore, Ethel Barrymore a Lionel Barrymore objevili společně. Ačkoli všichni měli hlavní role, ve filmu je jen pár krátkých scén, kde jsou všichni tři sourozenci najednou. (Epistemolog)