poster

Starověký Řím: Vzestup a pád impéria (TV seriál)

 • Česko

  Vzestup a pád starověkého Říma

 • Velká Británie

  Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire

Historický / Drama / Dokumentární

Velká Británie, 2006, 6x59 min (Alternativní: 43 min)

Komentáře uživatelů k TV seriálu (27)

 • Karlos80
  ***

  Nero 3/5 Caesar 3/5, Tiberius Gracchus 4/5, Povstání v Judeji 4/5, Konstantin Veliký 3/5, Úpadek 4/5. Ale zpět k dokumentu resp. k prvému dílu Tady bych doporučil si přečíst knížku "Po stopách římských tyranů od Vladimíra Lišky"...Vynechat pokud možno podjatého Suetonise a z části i Tacituse i historické dílo "Quo Vadis" a člověk si na celou jeho osobu i vládu udělá svůj názor ikdyž je značně těžké po 2000 letech něco nového dokazovat a s něčím novým přicházet. Každá doba, každý historik, spisovatel si jeho osobu vytvářel po svém (potom báchorky, legendy, dry ap) právě jak jemu a za jaké dané doby jeho dílo vznikalo.. Vyzdvihl bych však pokud možno polo-dokumentární styl, kterým byl dokument natočen, ten se mi moc líbil, historickou věrnost včetně důležitých dat, mezníků a osob. Viz první díl, zlotřilý prefect Tigellinus, těhotná manželka Poppea, senátor Piso (později Pisonovo spiknutí), i filosof a politik Seneca ti všichni tu po boku Nera samozřejmě vystupovali. Co se však týkalo herce Michaela Sheena jako Caesara Nera tak to nemůžete ale myslet vážně:-) Vizáž, postava, vystupování to opravdu ne. Tady bych zvolil stoprocentně někoho jiného, nejde dát jen na naučený scénář. Nejlepší Nero byl a nejspíš už navždy bude Petr Ustinov v Quo Vadis ale srovnávat film s tímto dokumentem je poněkud zavádějící! Příliš výtek k celému jistě zdařilému projektu z cyklu BBC tedy nemám, o danou problematiku se docela zajímám, o něco více, o něco zas méně, každého baví jistě jiná etapa, těchto předlouhých a pozoruhodných dějin, svého času největší antické civilizace na světě...Sám bych si pak tedy zvolil docela jiné chronologické rozpoložení, těch jistě zajímavých úseků z dějin této mocné říše světa tam bylo více, jediná malá výtka je tedy k jednotlivým zmíněným částem, jejich lišící se kvalitě a chronologickému a časovému rozpoložení. Viz císař Nero první část pak až Caesar apod.(3.3.2009)

 • Marigold
  ****

  Není to zlé, tedy za předpokladu, že člověk buď o dané problematice něco ví, nebo si to záhy běží zjistit. Jinak to má typické rysy hollywoodského lakování, které se snaží vidět věci v jejich efektním lesku spíš než v závažných souvislostech. Ale na rozpočtové i časové možnosti se jedná o příjemně dynamickou a zábavnou podívanou.(2.4.2009)

 • tahit
  ****

  Zatím je první část dějově velmi zajímavá. Dějiny starověkého Říma se již dlouho těší pozornosti především historiků, romanopisců a filmařů. Natočené adaptace příběhů pro diváka o starověkém Římu jsou vždy nesporně pro ctitele historie velice atraktivní. Historická rekonstrukce hraného dokumentu z cyklu BBC neuhýba před pravdou a mnohdy vypovídá více emotivním obrazem než mluveným slovem, tak dosáhla myslím úspěchů v obsažnosti. Ve svých sedmnácti letech se stal Nero vládcem nejmocnějšího impéria, který svět poznal a pro křesťany, které nelítostně pronásledoval, ztělesňoval bytost největšího zla a Antikrista. Ničivý požár, který zachvátil Řím, byl v některých historických pramenech či románech přičítán Neronovi, ale podle jiných není jisté, zda se to nestalo pouhou náhodou, když oheň vznikl údajně v Cirku Maximu. Důležitější, než lámat si hlavu nad touto věcí, je vidět maximální snahu o pojetí serióznosti odhalených faktů bez jakékoliv vymyšlené senzačnosti a ta, pokud mohu soudit podle svých laických znalostí, je udělána poctivě. Je také pravdou, že s Neronovou vládou a smrtí skončilo období zlatého věku Říma. Tento styl dokumentu dovede přímo vtáhnout do děje filmových parád, protože je nabit obrazovými dojmy. A je tu ještě něco, tento film se i možná vyrovná hranému filmu svojí účinnou dramatičností.(8.3.2009)

 • GilEstel
  ****

  Zdařilá krátká série o Starověkém Římě. Titulní název VZESTUP A PÁD, je poněkud matoucí, protože jednotlivé události nejdou za sebou chronologicky podle historie a navíc jsou mezi nimi veliké časové skoky. Jedná se spíše o útržky z historie Říma související s nějakou konkrétní osobou nebo událostí. Naštěstí díky vhodnému doprovodnému komentáři nedochází k chaosu a divák je vždy dobře seznámen se stavem věcí v daném období tak, aby měl neustále přehled i bez vlastních znalostí historie. Za nešťastné považuji stále opakované náhledy na slepou (bez jakéhokoli popisu) mapu Římského impéria při popisování událostí. Přesuny armád, významné bitvy atd. mohly být na mapě graficky znázorněny, nejlépe jednoduchou animací. Zde se již divák bez vlastní elementární znalosti starověkého zeměpisu neobejde. ______ První dva díly se týkají více provařených témat Nerona a zejména pak Caesara. Zajímavější jsou pozdější díly. Punské války a zničení Kartága, Povstání v Judeji. Velmi zajímavý pohled do historie pak nabízí nástup křesťanství za Konstantina a okolnosti vyplenění Říma Vizigóty pod vedením Alaricha. Těmito událostmi velmi pozdního starověku, se mnoho filmů nezabývá a zde jsou (byť jen krátkými útržky) prezentovány velmi zajímavě a podrobně. Je zde jasně cítit dobová síla a politika Říma se svou kontrolou moci, v kombinaci surové brutality a racionálního přístupu vyjednávání a usmiřování. Škoda jen, že seriál nemá mnohem více dílů.(22.8.2011)

 • DJ Obelix
  *****

  Typicky kvalitní dokument z dílny BBC. Plný počet dávám především z důvodu, že rozhodně nejsem expertem přes historii Říma, a tak jsem zde nemohl postřehnout možné faktické chyby, které zde někteří uživatelé (snad oprávněně) vypichují. Já, jako běžný divák, oceňuji výborné propojení dokumentárního a filmového stylu, uvěřitelně zahrané postavy (Viz Karlos80 - mně, jako divákovi, přišel výkon Michaela Sheena v roli Nerona výtečný. Ale věřím, že takto možná vypadat neměl). Chvílemi je to brutální, krvavá akční jízda, která ale zároveň v rámci svých možností poučí o historii legendární Římské říše.(6.10.2009)

 • misterz
  ****

  Výborne natočený a zahraný polodokument s príjemnou naráciou, ktorý sa vo veľmi hrubých obrysoch venuje dejinám Ríma. K jednotlivým informáciám nemám výhrady, aj keď pár výnimiek by sa snáď našlo, ale nejde o nič zásadné. Najväčší problém je celková stavba dokumentu. Možno už aj samotní autori pochopili, že vypichnúť šesť "zásadných vecí" z dejín Ríma a natočiť podľa nich dokument o príčinách vzostupu a pádu tejto ríše nie je práve dobrý nápad. To sa nedá. Preto sa ani nemôžeme baviť o ucelených dejinách, ja by som to nazval iba jednotlivými výňatkami epizód či už postáv alebo historických udalostí. Tiež veľa informácií bolo podaných polovičatým spôsobom. Pre človeka, čo o histórii Ríma niečo vie, je tento polodokument len akýmsi spestrením, prípadne oživením pamäti o danej problematike, ale človek, čo vie o tom málo, prípadne nič, si z dokumentu ucelený obraz nespraví. Napríklad časť o Caesarovi. Informácie, ktoré sa uvádzali boli pravdivé, ale hrozne, hrozne neúplné. Dokument ukazuje bitku pri Alesii a Caesarovo víťazstvo pomocou jazdy, schovanej v zálohe. Ale o dômyselnom opevnení Rimanov ani zmienka. Tiež sa nemôžeme baviť o vzniku cisárstva bez Octaviána, pretože to bol práve on, čo ho "zinštitucionalizoval" a nie Caesar. A podobných príkladov je viac. Ani chronológia jednotlivých dielov nebola zvolená práve najvhodnejšie. Určite by bolo rozumnejšie zachovať určitú postupnosť a následnosť. Ale aj napriek spomenutým výhradám som spokojný. Pre mňa príjemné oživenie a pekná vizualizácia mojej obľúbenej časti histórie. 80/100(12.5.2014)

 • Rosana
  ****

  Tak to je něco. Na to, že nemám ráda dokumenty, mě to opravdu dostalo. Brutalitky, hrané sekvence a nepříjemný pocit, že je to replika skutečnosti, dává pořadu na dokonalosti.(10.6.2011)

 • elizabeth_ba
  ****

  Zatím viděny dva díly - o Neronovi a Caesarovi. Zdály se mi lepší než ten jediný viděný díl amerických kolegů o Domitianovi, Traianovi a Dácích. Těm úsekům, které si ze životů těchto dvou nejznámějších Římanů vybrali, nebylo téměř co vytknout. Jenže, to byly právě jen úseky, takže jsme se např. vůbec nedozvěděli, jak Nero nechal zavraždit matku či manželku či o pronásledování křesťanů nebo jak se Caesar dostal s generály Marcem Antoniem a Labienem do Galie, či jak se setkal s Kleopatrou apod. Jejich životní pouť mimo ty konkrétní úseky byla jen nastíněna a co se stalo např. s Marcem Antoniem jsme se nedozvěděli vůbec. Třeba o něm chystají samostatný díl... A to souvisí s mou druhou výtkou, a to tím, že díly nejsou chronologicky řazeny. Mohla jsem si to z dvd pustit jakkoli, ale pokud budu dodržovat pořadí dílů, jak je poskládali tvůrci, rozhodně na sebe nenavazují. Nicméně je to jednoznačně na čtyři hvězdičky, tedy zatím oba zhlédnuté díly.(2.5.2014)

 • mahler
  ****

  Nutno říct že je to velmi hezky zpracované. Kostými i výprava, jsou rozhodně na úrovni (na TV). Hezky se na to kouká a má to spád. 1. Caesar - Herecký představitel slavného římana (Sean Pertwee) je velmi podobný dochované bustě Julia Caesara. Během hodinky se dozvíme jak vyhrál válku v Gálii, jak porazil Pompeia. Ale to je asi všechno. Nedozvíme se jak se dostal k moci, jak vládl a vlastně ani proč byl zavražděn. Tato episoda se věnuje hlavně bitvám, z historického hlediska poměrně přesně. 2. Nero - Úchylácký Martin Sheen ztvárnil Nera zcela jinak než jeho předchůdci. Postupně sledujeme jeho propad od lehce cholerického člověka k naprostému šílenci, který ve svém vlastním zájmu (a nebo v zájmu Říma) neváhá zavraždit kohokoliv. -(28.1.2009)

 • dr.fish
  ****

  Dokument, dá-li se to tak říci, nás s velkou pompou odkazuje k Římu, jehož především my, západní civilizace, jsme dědicové. První díl mi přišel naprosto bezduchý, a to z toho důvodu, že v kostce postihuje děj seriálu Řím (2005,HBO), s jehož postavami jsem natolik srostl, že jsem nedokázal Cézara ani jeho kolegy akceptovat. Další části už jsou o poznání snesitelnější, i když zejména Konstantin zavání trochu teologií a celkovým zaváděním dat ve prospěch církve (oproti historii). Naopak v posledním díle je Alarich Barbar vnímán kontroverzně jako "Osvoboditel intelektuál" přinášející zhruba na 400 let světlo do římských domovů. Bohužel Alarich, stejně jako ostatní lidé na sever od Říma ve své moudrosti neuměl psát, takže se gramatice věnovaly na dlouho pouze kláštery. Veškeré události v dokumentu jsou nadmíru zjednodušeny, oproštěny od souvislostí, chybí zejména období mezi Nerem a Konstantinem, ostudná je absence Justiniána. Třeba to ještě dotočí...Jinak je to ovšem příjemné dílko, které nenudí a donutí sáhnout po historickém atlase, vyhledat data, zajímat se...(11.1.2010)

 • lucascus
  *****

  Příjemný polodokumentární seriál o době římských císařů - ztvárněný populárně-naučnou formou, takže se nejedná o žádný nudný a zdlouhavý dokument. Vše podstatné je vylíčeno, ctí se zde především fakt, odstraňují se nánosy legend a bájí... Nejlépe hodnotím díly přibližující Caesara a Nera, ale i ostatní si drží pořád svůj nadstandard.(17.1.2013)

 • Bucounit
  ****

  Hraný dokument o hrdinoch rímskej ríše a o tom ako sa vyvíjala po storočiach. Trocha dejepisu nikdy neuškodí(31.7.2009)

 • Radek.SCH
  ***

  Nero v podání Michaela Sheena byl perfektní.(2.3.2009)

 • Arsenal83
  ***

  Ako tu už bolo viackrát spomenuté, je veľkým nešťastím seriálu časová nepostupnosť. Aký má význam pre obyčajného laika ukazovať Nera v časoch cisárstva, ďalšiu časť s Caesarom o 100 rokov späť a potom Tiberia Grakcha v časoch republiky. Bežný človek sa stráca a nerozumie mnohým faktom. 6 častí je na Rímsku ríšu veľmi málo. Prečo tam nezaradili iných cisárov, ako napr. vychýrený Caligula, na tom by si zgustli diváci už len z jeho zvrhlosti. Mohla tam byť prvá časť z časov kráľovstva, nech si ľudia uvedomia ten historický vývoj. Čo sa týka celkového prevedenia, je vskutku priemerné. Herecké výkony zaostávajú, naopak najzaujímavejšou časťou sú komentáre narátora. To slabé herectvo a scenár tak znižuje úroveň, že sa to nedá ani nazvať v konečnom dôsledku dokumentom. Príbeh o Nerovi sa zameriava na vypálenie Ríma a potom úklady proti nemu a jeho umelecké "schopnosti". Málo je ale zobrazených jeho vrážd, ktorých bolo nespočetne. Navyše na začiatku časti tvorcovia trvajú na tom, že Nero Rím nepodpálil, ale odkiaľ takéto vyvrátenie majú, to vôbec neuvádzajú. Caesar je zobrazený zas až príliš psycho, hoci tu bol herecky stvárnený dobre, jeho tvár hodnoverná, Kazia to ale vymyslené dialógy. Popis bitky pri Farsale je ale výborny. Následne však ideme akoby z rýchlika, spomenieme, že sa stal diktátorom a potom bol zabitý. Veľmi nešťastné. Grakchus je pre diváka veľkou neznámou a ostáva ňou aj po tejto časti, ktorá je málo zaujímavá. Judea však nudou toto ešte predčila. Tu by som sa viac zameral na Vespaziána, ktorý bol asi najvtipnejším cisárom v histórii Starovekého Ríma. Konštantín Veľký zobrazený tiež dosť tyransky, hoci chápem, že tu chceli tvorcovia poukázať na fakt, že prijal kresťanstvo asi z politických dôvodov a že to nebolo žiadne neviniatko, pritom u Pravoslávnej cirkvi je dokonca svätcom. Alarichova časť je vrcholom a skutočne kvalitným. Tu vidím najlepšie stvárnenie, hodnoverné a zaujímavé pre diváka a predovšetkým konečne dosť zrozumiteľné.(10.3.2016)

 • DemonizeR
  ****

  Informace jasně a stručně podané formou příbehů. Skvěle mi to pomohlo na písemku z dějepisu :D...(2.4.2010)

 • hororwatch
  *****

  Narozdíl od jiných si nemyslím, že je zapotřebí vidět všechny díly aby bylo možné hodnotit. Viděl jsem zatím tři a jsem velmi spokojen jakým způsobem je historie v této sérii podána. Těším se na zbytek dílu a mohu jen doporučit těm, co si budou chtít obohatit historické znalosti o pár dat, jmen postav atd. zábavným způsobem.(9.3.2011)

 • kkarx
  ****

  Nejvíc se mi líbil díl o povstání v Judeji a vtipkování Vespasiana. :) Asi i díky dobře zvoleným hercům. Narozdíl od bratříčka "Řím: Vzestup a pád impéria" je tohle hraná minisérie s občasným doplňujícím komentářem. Výsledkem je zdařilý polodokument zaměřený na to nejdůležitější ve stravitelné formě. Plus příjemná úvodní znělka. První tři díly jsou seřazeny chronologicky v opačném pořadí. Že by se rozhodovalo co dále natočit až v průběhu realizace prvního dílu?(8.9.2013)

 • bohemia_regent
  ***

  Takový lepší průměr. Jen jsem nepochopil, jaký přínos měla znamenat rezignace na chronologii: Po Neronovi seriál směřuje do minulosti k Caesarovi, ve třetím dílu jde ještě víc proti proudu času do období republiky, pak se skokem vrací na konec vlády Nerona a roky následující, no a v posledních dvou dílech už časový sled událostí (4. a pak 5. století) dodržuje... -------- V titulcích (všech šesti dílů) seriálu uvedeno: český název Starověký Řím: Vzestup a pád; koprodukce Velká Británie / Německo.(22.12.2015)

 • Ladson
  ***

  Ocekaval jsem, ze se dozvim nejake zajmavosti a rozsirim si znalosti.Ale bohuzel prislo mi, ze v kazde te hodine filmu , bylo snad jen 20minut, kdy se clovek neco dozvedel. Dokumentem bych to proto moc nenazyval. Ale jinak zpracovane dobre a nenudi.(22.12.2009)

 • Zdendin
  ***

  Tenhle seriál má bezesporu své velké klady, ale bohužel i velké zápory, které dost skřípou. Jako plus beru celé historické pojetí. Takhle podobně by se možná mohl u mladší generace přece jen vzbudit zájem o historii. Krom zábavného a akčního prvku se tak při sledování této podívané i přiučit a oživit si učivo z dějepisu. Zde bohužel nastává i jedno mínus. Filmaři se možná popisem bitev nechali až příliš unést a nerozvedli tak další důležité historické aspekty. Chronologii celkové řady jsem totálně nechopil(protože je nechronologická) a pokud člověku trochu unikají data, tak mu v tom pak tenhle seriál může leda zamotat hlavu. Poslední co mě ze začátku štvalo a později přímo iritovalo, bylo časté ukazování mapy, kde se události odehrávali, avšak bez jakýchkoliv vodítek. K čemu je slepá mapa římské říše, bez mest,bez umístění armád, bez náčrtu pochodu vojsk, nebo bitevních střetů? Přesto však celý cyklus stojí za zhlédnutí. Pokud by se v budoucnu točilo něco podobného a odstranily se předešlé Chyby, tak to má nakročeno rozhodně dobrým směrem…(15.11.2009)

 • umbjaz
  ***

  Mám pocit, že už jsem to v minulosti voděl na CT2, ale určitě to na hodnocení nic nemění, tyhle hraný dokumenty ve mě nezanechávaj moc dobrej dojem, hlavně protože mám pocit manipulace s historií, ale to je dneska už asi trochu pasé...(16.9.2013)

<< předchozí 1 2
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace