poster

Leningradská symfonie

 • Sovětský svaz

  Leningradskaya simfoniya

 • Sovětský svaz

  Ленинградская симфония

 • Sovětský svaz

  Leningradskaja simfonija

 • USA

  Leningrad Symphony

Drama

Sovětský svaz, 1958, 92 min

Komentáře uživatelů k filmu (1)

 • ripo

  Odpor města Leningradu proti obklíčení nacistickými okupanty patří mezi nejslavnější stránky historie Velké vlastenecké války Sovětského svazu. Hitlerovo velkohubé vychloubání, s nímž před celým světem stanovil datum dobytí města, se rozpadlo vniveč před hrdinstvím obránců Leningradu. Nejenže německá vojska nevkročila 9. srpna 1941 do města, ale koncert leningradské filharmonie, přenášený toho dne všemi rozhlasovými stanicemi Sovětského svazu, znamenal nesmírné povzbuzení všeho sovětského lidu. Film „Leningradská symfonie" zachycuje vynikajícím způsobem atmosféru válečné doby. Mnoho z jeho záběrů a scén se nesmazatelně vryje divákovi do duše. Někde používá skutečných dokumentárních záběrů z války, podložených Šostakovičovou hudbou, jejíž vznik je úzce spjat s bojujícím Leningradem. A tato silná, pathetická hudba zaznívá v závěru filmu ze všech rozhlasových reproduktorů nejen nad Leningradem, ale nad celou bojující sovětskou zemí. Filmu je možno vytknout některé chyby a nedostatky technického i uměleckého rázu. Ale síla jeho myšlenky musí uchvátit každého diváka. Filmový přehled 44/1957(30.10.2007)