Komentáře uživatele Radek99 k tomuto TV seriálu

  • Krev zmizelého (TV seriál) (2006)
    *****

    Opravdu velkolepě (na dnešní poměry) zamýšlená freska reflektující středoevropský prostor v jeho původní historické a etnické složitosti, nedegradující problém české historie pouze na izolovanou českou kotlinu (k čemuž dopomohl právě poválečný odsun, jakož i pád železné opony a povaha formování české národní identity ve smyslu pokračujícího národního obrození...jako vymezení se proti živlu německému), odrážející historické (cirka polovina milénia vyvíjející se ve státním útvaru obrovské rakousko-uherské monarchie), politické (odsuny obyvatel jako reakce na právě dominující ideologii, ale i předchozí odsuny...) i čistě osobní roviny příběhu středoevropského člověka (v mnohém připomínající obdobně koncipovaný Grassův a Schlöndorffův Plechový bubínek - taktéž v drobnohledu města Gďansku reflektované osudy malého etnika (Kušubů) na poli širokých středoevropských souvislostí). Námět a scénář pochází od Vladimíra Körnera a nejde paradoxně o adaptaci jeho literárního textu, nýbrž naopak - scénář později vydané knize předcházel (10. svazek spisů Vladimíra Körnera). Autor mimo jiné reflektuje (díky náladě panující ve společnosti) v českém umění dosti tabuizované téma - eticky problematický poválečný odsun Němců a zvěrstva, kterých se na nich Češi dopouštěli (navazuje tak na snahy některých dřívějších autorů - napadá mě analogie s povídkovou knihou Josefa Knappa Čas kopřiv atd.) Můžeme namítat, že odsun byl jen vyústěním toho, co se dělo v našich zemích v období Protektorátu, ale kořeny jsou možná hlubší (,,sudetská" krize počátku 20. let krátce po vzniku republiky, snahy sudetských Němců o odtržení, Československá armáda obsazující pohraničí a násilné potlačení separačních snah...) a otázky závažnější - je princip kolektivní viny správný? Bylo znásilňování a zabíjení spravedlivou odplatou napříč sociální strukturou etnika? Chovali jsme se i my, Češi, jako zvířata?... Trochu ploché bylo zobrazení a vykreslení vojáků Rudé armády (ve stylu Škvoreckého Zbabělců) - vojáci jen pijí a znásilňují, což je ovšem zase jen hrubě generalizující pohled. Problém není v národnosti vojáka, problém tkví v podstatě jeho existence... Ve vykreslení rozdílných osudů jednotlivých etnik a akcentace některých rysů tragického dějinného údělu (predestinační úděl Židů roztroušených po světě v diaspoře, smutné osudy Finů či pobaltských národů vidících v Hitlerovi ,,zachránce" před hordami bolševiků...) vidím vůbec největší klad celého uměleckého záměru. Jak už je u Körnera zvykem, hrůzu a vykloubenost doby demonstruje na dopadech na obyčejné lidi, obvykle ženy (viz Zánik samoty Berhof a jiné), které jsou válečnými hrůzami vláčeny a smýkány k bolestnému očištění... Milan Cieslar se odvážil experimentovat a jako opozitum k naturalisticky ztvárňovaným reáliím dějinně erupčního období se rozhodl použít mystická snová intermezza, v níž se zhmotňují postavy severských ság (symbolicky obsazený Jan Kačer v roli otce baltského rytíře coby aluze na Vláčilovo Údolí včel) spojený vždy s archetypickými obrazy moře atd., severské ságy promlouvají také v dialozích hrdinů (,,Na severu narodí-li se děvče, tak se porazí nejvyšší borovice, dřevo se zatíží kameny a ponoří do tůně. Tak umře čas... Vyloví se až tehdy, když se ta dívka chystá vdávat..."). Umělecká forma (např. scény z krematoria koncentračního tábora...) vysoce převyšuje běžnou seriálovou produkci českých televizí poslední doby... S tím se váží i vynikající herecké výkony, a to nejen známých hereckých tváří (Martin Huba, Vilma Cibulková...), ale i množství neherců či méně známých, neokoukaných, hereckých a obecně lidských typů. Jako problém jsem tentokrát necítil ani používání němčiny a jiných jazyků, které nepřecházelo nelogicky po pár frázích v češtinu, ani nebylo pokaženo postsynchrony... Podle mého soudu je Krev zmizelého tím nejlepším televizním cyklem, který tady v období po roce 1989 vznikl... Podobné filmy: Habermannův mlýn(30.11.2007)