Zajímavosti k filmu (4)

  • - Povídka Hippokratova přísaha byla natočena realizačně velmi náročným postupem - tzv. subjektivní kamerou - při které je pohled kamery totožný s pohledem hlavního hrdiny. Jeho představitel se objeví na plátně pouze v ojedinělých momentech, například v odrazu okenního skla. Tento způsob práce kladl velké nároky jak na kameramana, pracujícího v dlouhých nepřerušovaných záběrech, ale i na herce, kteří se dívali hrdinovi "do očí", to znamená přímo do objektivu. Snímek dospěl do fáze dvoupásu, ale výroba kombinované kopie už nebyla schválena. Zdroj: Český hraný film 1961-1970, NFA 2004. (NFA.cz)

  • - Povídka A v tom zámku byla v době zákazu téměř dokončena - zřejmě ve stadiu postsynchronů. Podle pamětníků se inscenačně blížila divadlu, ale herecky byla vynikající. Debutant Milan Jonáš už nedostal v hraném filmu příležitost k samostatné režii. Zdroj: Český hraný film 1961-1970, NFA 2004. (NFA.cz)

  • - Pro zvýšení autenticity povídky Anně K. je zima obsadil režisér Drha do většiny rolí neherce (včetně titulní postavy) nebo typy z řad komparzistů. Film byl natáčen synchronně 16mm kamerou a předpokládala se do jisté míry improvizace. Po několikadenní práci na exteriérech v Beskydech a při jízdě vlakem došlo k výše zmíněnému zákazu. Zdroj: Český hraný film 1961-1970, NFA 2004. (NFA.cz)

  • - Filmové materiály jsou pokládány za ztracené. (NFA.cz)