poster

Venus Boyz

Dokumentární

USA / Německo / Švýcarsko, 2002, 102 min

Střih:

Salome Pitschen
(další profese)
  • Wynne
    *****

    Skvělý portrét osob, které se svými identitami nachází někde "mezi" dvěma majoritními kategoriemi a svým vystoupením dekonstruují, a nabourávají naše očekávání. Film je výjimečný v tom, že jako jeden z mála podobných dokumentů plně zachycuje svět drag kings/queens a jejich výpovědi. Největším těžištěm pro mě byla ukázka toho, jak i v těch nejmenších gestech a způsobech je maskulinita/femininita utvářena a reprodukována (seminář, kde se drag kings učí, jak pracovat s prostorem po chlapsku). Ráda bych viděla podobná představení s politickým potenciálem i u nás.(30.5.2013)

  • Teleri
    *****

    Film odhaluje pro mě do té doby neznámou skupinu lidí. V následujícím textu vycházím z vlastních prožitků při sledování filmu i z následné diskuze o něm. Kdybych měl popsat sexuální orientaci či pohlavní uvědomění zobrazených lidí slovem předpona - sexualita nebo slovy muž/žena, nevěděl bych, který výraz použít... což mě vede k myšlence jisté překonanosti rozčlenění populace podle pohlaví či orientace. Jsou to lidé, kteří žijí pohlavím nedeterminovaný život. Ukazují na nerovnoprávnost vztahů ve společnosti. Jako muži si mohou dovolit mnohem více, jsou respektovanější na ulici, v sociálních interakcích. Pořádají uzavřené kabaretní show, na kterých ve své mužské podobě karikaturují mužskost i jsou jí uchvacovány a posléze zcela pohlceny. Svojí sexualitu jedna/en označil/a za pansexualitu: miluje pohlaví plynule v sebe přecházející. Je to mnohem více vystihující než bisexualita, která je ve své podstatě bi - dva omezená, on/ona miluje neomezeně. Film nám dovoluje nahlédnout do světa, který se blíží, i když stále dosti vzdáleně, světu, kde neplatí společenská normalita, ale lidská přirozenost, vymaňující se ovšem živočišné omezenosti. Jejich komunita je velmi izolovaná od ostatní společnosti.(12.5.2009)