Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Dej filmu sa odohráva na jeseň roku 1991 v jednej z mnohých dedín vtedajšej Juhoslávie, ktorá bola zasiahnutá vojnovými udalosťami predchádzajúcimi rozpadu tejto krajiny. Príbeh pojednáva o malom Jerkovi (Milan Grabovac), ktorý sa stane svedkom prepadu ich dediny, počas ktorého sú jeho rodičia zajatí. O život prichádza aj jeho babička, a tak sa ocitá v sirotinci, kde sa uzatvára do seba a prestáva komunikovať i napriek tomu, že je mu zo strany psychológa Bernarda venovaná zvýšená pozornosť. Po určitom čase dochádza k politickým vyjednávaniam a výmenám vojnových zajatcov. Jerko pri sledovaní reportáže z takejto výmeny spoznáva svojich rodičov, a tak sa opäť s nimi stretáva. Bernard ich navštevuje v ich novom domove a snaží sa malému Jerkovi pomôcť vrátiť sa do normálneho života. (Puerdraco)

(více)

Hrají

Reklama

Reklama