• Ekser
    *****

    Film sprevádza diváka v dvoch časových pásmach, ktoré zo začiatku môžu pôsobiť rušivo. Ale keď sa vám v tom podarí sa zorientovať, tak vás čaká celkom zaujímavý zážitok , ktorý vás vtiahne do citového sveta účinkujúcich. Poukazuje na to , aké je dôležité vedieť opustiť minulosť, a vidieť to, čím sme, a čo všetko je nám dané , čo toľkokrát prehliadneme , a nie sme schopní vnímať. Film ktorý som si pustil druhý krát po roku, a urobil som dobre, že vtedy som to nehodnotil. Inak by som dával určite nižšie hodnotenie. Ale vzhľadom na to , čo všetko mi bolo dneska objasnené, tak to hodnotím za 5.(7.5.2009)