Reklama

Reklama

Der 3. Weltkrieg

(TV film)
Dokumentární
Německo, 1998, 94 min

Obsahy(1)

DER 3. WELTKRIEG je fiktivní dokumentární film o možném sledu událostí, kdy zhroucení komunistických režimů ve Východním bloku vyústí v otevřený konflikt s NATO a jadernou válku. Film německé televize ZDF natočený pod vedením historika Guida Knoppa vychází z dobových scénářů NATO a Varšavské smlouvy a formou dokumentárního filmu se vstupy reportérů přibližuje alternativní vývoj k pokojnému konci komunistických režimů ve Východní Evropě.
Děj se odehrává v době pokročilého rozpadu komunistických režimů ve Východní Evropě v roce 1989. Zatímco v jiných státech dochází k občanským nepokojům a protestům proti režimu, v Sovětském svazu uskuteční Gorbačovi odpůrci vojenský puč. Do čela Sovětského svazu se dostává generál Soškin, pevný zastánce starých pořádků, který nechá potlačit demokratické protesty v celém Východním bloku. Vinu vidí především v Západě, který požaduje nechat demokratizačním procesům volný průběh. Sovětský svaz zahajuje blokádu Západního Berlína, který považuje za předsunutou baštu imperialistického Západu. Film zachycuje následnou mobilizaci a přípravy států Varšavské smlouvy a NATO na eventuální konflikt. Vzájemné poměřování sil nakonec vyústí v otevřené střetnutí v Atlantiku a vylodění armád Východního bloku ve Šlesvicko-Holštýnsku. Poté, co vojska Varšavské smlouvy narazí na tvrdý odpor a jejich postup je zastaven, odpálí Sovětský svaz pro výstrahu první jadernou pumu nad otevřeným mořem před britskými břehy.
Ve filmu jsou hrané scény smíchány se skutečnými historickými projevy politiků. Společně s autentickými filmovými materiály z vojenských cvičení nebo bojů je tak navozen realistický obraz děje. (bauhaus)

(více)

Reklama

Reklama