Reklama

Reklama

Recenze (1)

Subjektiv 

všechny recenze uživatele

Příběh odehrávající se kdysi v Číně, příběh mužů, kteří se chtěli vepsat do historie, příběh vládců, bojovníků a vojevůdců… Podobně jako ve skutečné historii se neustále něco děje, přichází událost za událostí, objevuje se tisíce postav… a to je problém, protože přehledně a logicky je servírovat je v daném čase zjevně nad možnosti autorského týmu. Sotva v nějakém díle událost dozní, již v dalším vypravěč vnáší do hry do té doby neznámé síly, které mezitím někde na severu (jihu či východě) páchají cosi. Ale v onom či dalším díle se to vyřeší a postavy, které byly přivedeny na scénu zase kamsi mizí... Jen pár jich zůstavá napořád, vedou však žalostně prázdný vnitřní život, protože o čas, který by do něj bylo třeba investovat, je neustále okrádají zmínění náhodní příchozí. A tak zůstavají jen rozhodnými, spravedlivými, odvážnými či slizkými a bojácnými. Hlavně však nezapamatovatelnými. Viděny díly 1-9. ()

Reklama

Reklama