Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Proč je v lidské rase tolik individualismu? V průběhu času se knihy mění, ale význam zůstává stále stejný. Jak jsme dopustili, aby se to stalo? Neměli jsme se mít všichni rádi a starat se jeden o druhého, starat se o naše mladé a staré a pomáhat chudým? Nebyl by svět lepším místem, kdybychom zacházeli s každým jako se sobě rovným? „Kdysi jsme bývali všichni bratři... Cožpak jsme všechny knihy nenapsali my? Co se změnilo? Běda, co seto s námi stalo?" (Filmbox)

(více)

Recenze (2)

Niktorius 

všechny recenze uživatele

Smutné potvrzení skutečnosti, že Irmak neumí pracovat se snovými scénami a vícevrstvým vyprávěním. Ale že by zrovna odtud pocházela inspirace pro vizuální styl Xindlovy Lásky v housce? ()

Reklama

Galerie (10)

Reklama

Reklama