• Svadbos
    ***

    Povrchná komediálna dráma z II. Svetovej vojny o oddanej misionárke Durbin, snažiacej sa dostať čínske siroty do USA. Deannine spevácke vsuvky odľahčujú hlúpu zápletku. Väčšina z toho bola skutočne režírovaná Renoirom, ale jeho a Durbinovej plány pre film boli zahatané.(31.10.2011)

  • Houdini

    Oscar 1 nominace: Hudba(1.6.2004)