poster

Lao gang zheng zhuan

  • Hong Kong

    老港正傳

  • Hong Kong

    Lo kong ching chuen

  • anglický

    Mr. Cinema

Komedie / Drama

Hong Kong, 2007, 110 min