poster

Germáni (TV seriál)

 • Česko

  Germánské kmeny

 • Německo

  Die Germanen - Meilensteine der Frühgeschichte Europas

 • Německo

  Die Germanen

 • angličtina

  The Germanic Tribes

Dokumentární

Německo, 2007, 4x53 min

 • Marty_v.S.
  *****

  Výborně udělaná hraná dokumentární série, jež nám přibližuje život starých Germánů. - I.část: Barbaři proti Římu - polovina 1.st.př.Kr. - Drusus si podmaňuje Germánii a my sledujeme smyšlený příběh kněžky kmene Suebů, která po zdrcující porážce svého kmene utíká ke kmeni Cherusků. Sledujeme úctu jíž se tyto ženy těšily. Dozvídáme se o různých taktikách podmaňování si Germánských kmenů Římany. Jsou nám představeni jejich bohové a jejich zúůsob života. - II.část: Bitva v Teutoburském lese - rok 9 po Kr. - sledujeme život Arminia z kmene Cherusků od jeho dětství až po bitvu v Teutoburském lese (Augustus: "Vare, vrať mi mé legie") a jeho pozdější smrt coby sjednotitele několika kmenů - btw. Arminia hraje Matěj "ať chcípnou!" Hádek. Římané se stahují zpět za Rýn a Dunaj. - III.část: Pax Romana - 3.st. po Kr. - kmeny se přetvořily v nové, soužití s Římany se změnilo. Sledujeme příběh Alemanského válečníka, který je zajat, působí jako gladiátor a následně získává zpět svou svobodu. Je nám představena germánská mitologie, runy, jakož i Limes Romanus a Colonia Agrippina. Je nám ukázán Význam limes a její následné opuštění po vypuknutí vnitřní krize římské říše - IV.část: Ve znamení kříže - doba stěhování národů - závěr čtyřdílného dokumentu. Frankové pod velením Chlodvíka poráží v bitvě u Tolbiaku Alemany. Chlodvík se obrací na novou víru a vydává se na tažení, na jehož konci je obrovská říše. Oproti tomu zůstávají země Anglosasů ještě po další dvě století u staré víry.(5.6.2013)

 • salahadin
  *****

  Poměrně zdařilý dokument k mé nejoblíbenější tematice - Germánům v prvních stoletích našeho letopočtu. Místy bych uvítal méně "dokumentárních" frází a více přehledných informací (rozuměj - více do hloubky), ale i tak jsem rád za každý kvalitnější počin z této oblasti, protože jich skutečně není tolik... Mini role Matěje Hádka alias Arminia vcelku potěšila:-)(21.3.2011)

 • Jean_Calid
  ****

  Člověk se kouká na hraný dokument o Germánech a ke svému překvapení zjistí, že Arminius vypadá jako Matěj Hádek a v jedné scéně křičí na adresu Římanů "ať chcípnou" :). Povedený dokument s určitými odchylkami v podobě česky hovořících Germánů. Člověk by byl býval řekl, že Němci poznají, když někdo nemluví německy...(6.3.2016)

 • Fíma
  *****

  Dobře zpracovaný populárně naučný dokument o historii germánských kmenů, která vzhledem k nedostatku pramenů musí vycházet hlavně z archeologických poznatků, které jsou podány srozumitelně a poutavě. Historické události jsou přiblíženy pomocí sčásti fiktivních postav a příběhů kombinovaných se skutečnými historickými hybateli a událostmi. Potěší i přítomnost českých herců v roli česky mluvících Germánů.(15.12.2013)

 • Marek1991
  ***

  Nič prevratné, iba rekapitulácia ľahko dohľadateľných informácií, možno s pár menej dohľadateľnými a možno aj pár legendami. Opäť ma udivuje koľko životov stáli výboje, či kresťanské pozadie aký malo na to vplyv. Tento polohraný štýl s rozprávačom nie je podľa mňa úplne šťastný štýl kvôli pestrosti, ale som rád aspoň za nejaké mapky.(9.4.2014)