Reklama

Reklama

Králíkova čítanka

(TV seriál)
Animovaný / Rodinný / Poetický / Krátkometrážní
Česko, 2010, 7x3 min

Obsahy(1)

Krajina české poezie a obrazů 19. století v animovaném cyklu pro děti i dospělé.  Králíkova čítanka, animovaný cyklus Centra tvorby pro děti a mládež České televize, představí dětem klasickou českou poezii. Série sedmi tříminutových animovaných filmů uvádí v každém díle ukázku z díla jednoho z českých básníků 19. století.
František Ladislav Čelakovský, Karel Alois Vinařický, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda či Vítězslav Hálek – to jsou jména, na která děti narazí jako na povinnou školní látku anebo na zaprášených hřbetech starých knih. V každém případě tito básníci a jejich básně nevypadají jako něco, co by mohlo patřit do současného dětského světa, tedy jako něco zábavného, srozumitelného a dětem blízkého. Možná je to proto, že čtení poezie je většinou spojeno s vážnou a slavnostní atmosférou, a proto jsme se rozhodli, že básně dětem představíme hravou a dynamickou formou – formou animovaného filmu.
Abychom děti nenásilně uvedli do atmosféry 19. století, vytvořili jsme svět, kde se básně odehrávají, pomocí děl výtvarníků 19. století, kteří tvořili ve stejné době jako naši básníci a často i z podobné inspirace. Podle charakteru každé z básní jsme vybírali tématicky, časově či pocitově spřízněné výtvarníky, tak aby výsledek byl pestrý a nenápadně děti seznamoval s celou šíří tehdy vznikajících výtvarných děl – maleb, kreseb, grafik či novinových ilustrací. K Pocestnému F. L. Čelakovského jsme zvolili harmonické krajiny Josefa Navrátila či Amálie Mánesové, pro Hru na vojáky K. A. Vinařického lidové loutky a hračky spolu s kresbami Mikoláše Alše, k zadumaným veršům z Máchova Máje romantické obrazy A. Kosárka i Máchovy vlastní studie. Podobnou roli má hudba, inspirovaná díly významných skladatelů 19. století, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších – klasické motivy v moderní úpravě se přirozeně spojují s obrazy i verši, které vznikly ve stejné době a jejichž autoři byli často přáteli.
Po těchto krajinách složených ze starých obrazů putuje průvodce celým cyklem – malý králík, který básně přednáší a zároveň je i prožívá. Jednou je osamělým poutníkem, jindy jedním z party kluků, kteří si hrají na vojáky, nebo se dokonce stává dívkou, která jde o půlnoci vysekat díru do ledu v básni K. J. Erbena Štědrý den. Králík je naše spojka se světem poutníků, pánů v kočárech, skromných chaloupek a romantických zámků, obklopených téměř nedotčenou přírodou – světem vzdáleným od toho dnešního už téměř dvě století, který už působí tak trochu jako pohádka.
Usilovali jsme o to, aby Králíkova čítanka byla malým vzorkem z nejen z velkého díla vybraných básníků, ale i z celé rozmanité a dětem možná málo známé kultury 19. století. Možná, že děti pohled do světa básní a výtvarného umění 19. století pobídne, aby jej prozkoumaly důkladněji – konec konců i když je cyklus laděn spíše pocitově a hravě, jeho hlavní cíl je edukativní a domníváme se, že by se mohl stát i svého druhu učební pomůckou.
Na přípravě cyklu jsme spolupracovali s řadou odborníků a institucí, které se na období 19. století specializují, zejména s Národní galerií v Praze, správkyní díla mnoha z významných malířů této doby. Reprodukce svých sbírkových předmětů nám poskytlo rovněž Národopisné oddělení Národního muzea v Praze, Památník národního písemnictví, Pedagogické muzeum J. A. Komenského či Muzeum hlavního města Prahy.
Cyklus je dílem autorské dvojice Milada Sukdoláková ml. a Lubomír Dušek, kteří se společně podíleli na konceptu a scénáři, výtvarné podobě i režii tohoto seriálu. Básně přednesl Jan Vondráček a hudbu na motivy z děl českých skladatelů složil Matěj Kroupa.

Jednotlivé díly:  1. František Ladislav Čelakovský: Pocestný
2. Karel Alois Vinařický: Hra na vojáky
3. Karel Hynek Mácha: Máj
4. Karel Jaromír Erben: Štědrý den
5. Karel Havlíček Borovský: Epigramy
6. Jan Neruda: Jak lvové bijem o mříže
7. Vítězslav Hálek: Přilítlo jaro z daleka; Žitné pole (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (2)

Matematicka 

všechny recenze uživatele

Ač k dokonalosti možná ledacos schází, jsou to příjemné "jednohubky", které mohou být podnětem pro další vzdělávání (kohokoliv a kdekoliv :-)). Myslím, že byl dobře zvolený průvodce - králík - s kterým animátoři zvládnou (v)hodně oživit svět 19. století. Zvolená forma myslím nejvíc "sedla" epigramům K. H. Borovského, ty do ní svou krátkou úderností nejlépe zapadly. A navíc je potřeba ocenit už jen snahu přiblížit (nejen) dětem českou poezii 19. století. ()

Reklama

Reklama