Reklama

Reklama

Gambling, Gods and LSD

  • Slovensko Gambling, bohovia a LSD (festivalový název)
Dokumentární
Kanada / Švýcarsko, 2002, 180 min

Obsahy(1)

Hľadanie transcendentna v trojhodinovom tripe naprieč krajinami, kultúrami a časom. Peter Mettler spája dokumentárnu observáciu s lyrikou a vyzýva divákov na participáciu na vytváraní zmyslu – aby sa hlavná téma filmu a jeho pozeranie spojili v jedno. (4 živly)

Reklama

Reklama