poster

Call of Life: Facing the Mass Extinction

Dokumentární

USA, 2010, 80 min

  • whack
    *****

    Každý deň vyhynie 245 rastlinných a živočíšnych druhov, polka riek je otrávená... extrémne odlesňovanie spolu s exponenciálnym nárastom ľudí logicky zapríčiňuje ekologickú nerovnováhu. Je menej zrážok, menej kyslíku, lesy sa menia na púšte (napr, územie dnešenej Sahary bolo celé ešte pred 4000 rokmi pokryté pralesom – Amazonský prales – ten istý scenár – nepoučili sme sa), to dokázateľne spôsobuje zmeny celého biotopu, celého života na Zemi. Nerecyklovateľný jadrový odpad máme pod sebou, chemikálie úplne všade, civilizačné choroby... a niekto povie že to je iba zastrašovanie od ekologických teroristov a iluminátov? Sloboda je otroctvo, nevedomosť je sila.(5.11.2013)

  • Khalesi
    *****

    Naše činy majú následky, nie vždy je možná náprava chybných rozhodnutí a skutkov. Všetci sme zvieratá, jediný aspekt v ktorom sa človek odlišuje je inteligencia a schopnosť slobodne sa rozhodovať. Vieme, že pralesy sú pľúca Zeme, napriek tomu ich nemilosrdne devastujeme. Vieme, že sú voda a vzduch pre náš organizmus životne dôležité, napriek tomu ich znečisťujeme. Každý živočíšny druh má svoj význam v ekosystéme našej planéty, my ich aj tak astronomickou rýchlosťou vybíjame. Keby som tentokrát vynechala tak podstatnú vec, ako zlé zaobchádzanie s ostatnými živými tvormi a vzala celú problematiku, ktorej sa dokument týka čiste sebecky z pohľadu človeka, musela by som sa zmieniť o veľkom množstve faktorov, ktorými škodíme vlastnému druhu. Naša strava je nezdravá, chemicky a geneticky upravovaná. Naše deti sú zanedbávané, odkojené televíziou a počítačovými hrami, ktoré devastujú ich emocionálny vývin, učia ich privykať násiliu a bezcitnosti a potláčajú v nich schopnosť samostatne myslieť a na základe vlastných rozhodnutí a svedomia správne konať. Následkom nášho nezdravého a hektického životného štýlu sú civilizačné choroby, depresie, samovraždy. Má pravdu ten, kto tvrdí, že tieto problémy neexistujú a že je všetko v poriadku, alebo uveríme tomu, kto tvrdí, že stojíme pred najväčšou katastrofou v dejinách ľudstva? Aj vtáky si budujú svoje hniezda dôsledne a účelne, aby zachovali svoj druh. Naše hniezdo je Zem. Nebuďme k nej deštruktívny, ak bude prospievať ona, budeme prospievať aj my. Musíme si uvedomiť, že sme ľudia a máme v sebe obrovský potenciál. Využime ho. Učme sa a pretvárajme svet k lepšiemu, nebojme sa zmeny, pochopme, že je potrebná. Nebuďme príčinou zániku našej nádhernej planéty. Urobme všetci krok v pred a začnime zveľaďovať a chrániť to, čo nás drží pri živote. Milujme Zem.(27.1.2014)