poster

Mluv (festivalový název)

 • Pákistán

  Bol

Drama / Krimi / Thriller

Pákistán, 2011, 152 min

Režie:

Shoaib Mansoor

Hudba:

Atif Aslam
 • Niktorius
  ***

  Řemeslně nejvytříbenější pákistánský komerční film za poslední čtvrtstoletí. Pravda, ta pochvala má vzhledem k současnému stavu pákistánské kinematografie asi takovou váhu jako výrok "trikově nejdokonalejší slovenské akční sci-fi ve 3D", ale i tak si nemyslím, že by se našel někdo, kdo by Bolem opovrhoval kvůli jeho technickému zpracování. Horší už je to s jeho zjednodušeným a zmateným poselstvím, které se točí kolem tezí "modernita a racionalita = dobro, tradicionalismus a religiozita = zlo" a přehlíží přitom celou řadu sociologických faktorů, které chování lidí ve společnostech s pre-moderním uspořádáním ovlivňují. Film je také složen z několika nepříliš zdatně propojených epizodických příběhů, za čímž zřejmě nestojí jen Mansoorova snaha vyjádřit se "ke všemu", ale také pokus zamaskovat kvantitou dějových linek tvůrcovu neschopnost jeden nosný příběh dostatečně vyklenout. Vyprávění se přitom nevyhnuly některé zjevné nelogičnosti - v případě otcových záletů s kurtizánou například hlavním hrdinka zevrubně vypráví o něčem, o čem prostě nemohla nic bližšího vědět. Přes všechny chyby je ale Bol poměrně důležitý film - jak v kontextu probouzející se mainstreamové kinematografie Pákistánu, tak v kontextu tepání společenských nešvarů v této zemi, které z řad jeho občanů dosud nezní dostatečně hlasitě. 55%(30.10.2011)

 • NinadeL
  ****

  Opět opulentní film s mnoha dějovými linkami, které poukazují na problémy současného Pákistánu. Pokud by hlavní příběh byl situován do nedávné minulosti, připadal by publiku vzdálený a nereálný, ale jeho síla se opírá právě o propojení se současností. Žil byl jeden patriarcha a měl mnoho dcer, syna - nesyna a celý život si budoval respekt ve své kastě. Svou rodinu ponechával živořit na pokraji chudoby a sám si vždycky pro sebe našel v Koránu argument pro vlastní zlobu, hněv a nespravedlnost. Zloba v jeho srdci vyvrcholila vraždou syna - nesyna, ale bezmoc ho také zavedla až do náručí kurtizány (překrásná Iman Ali), protože jeho pověst ploditele dcer ho předcházela až ve vykřičené čtvrti... Zní to jako pohádka, ale je to další Mansoorovo sociologické zrcadlo. Máme právo dát život, ale musíme jej také nechat žít. #pakistanskyvecer(23.3.2014)